skip to main content

Nieuwsbrief januari 2016

In de nieuwsbrief van januari een interview met Frans Hinskens over het door hem geschreven nieuwjaarsboekje Wijdvertakte wortels. Over etnolectisch Nederlands. In het boekje komen verschillende etnolecten aan bod, zoals het Indisch Nederlands, het Surinaams Nederlands, het Marokkaans Nederlands en het Turks Nederlands. Naar die laatste twee variëteiten is de afgelopen tien jaar uitgebreid onderzoek gedaan door het Meertens Instituut en de Radboud Universiteit.

Nieuw in de collectie zijn zogenaamde Levensboeken waarin vrijwilligers de levensverhalen van ouderen hebben opgetekend. Ze worden bewaard in de archieven van het Meertens Instituut. De Vraag van de Maand gaat over het Nederlands Dagboekarchief, dat ook is ondergebracht bij het Meertens Instituut. Hoe gaat het schenken van een dagboek in zijn werk?