20 april 2016

De zoektocht naar de auteur van het Wilhelmus

Op dinsdag 10 mei 2016 verzorgt onderzoeker Mike Kestemont in Amsterdam de eerste Louis Peter Grijp-lezing. De lezing zal gaan over het onderzoek naar het auteurschap van het Wilhelmus. Is het met computationele technieken mogelijk de auteur van ons volkslied te achterhalen?

De lezing Wilhelmus, Wilhelmi: met de computer op zoek naar de auteur van het Nederlandse volkslied wordt gehouden ter ere en herdenking van musicus en musicoloog Louis Peter Grijp, die op 9 januari jongstleden op 61-jarige leeftijd overleed. De Louis Peter Grijp-lezing zal jaarlijks op of rond 10 mei plaatsvinden, de dag waarop in 1932 het Wilhelmus het Nederlandse volkslied werd.

Neerlandistiek en computationeel onderzoek

Louis Grijp werkte als onderzoeker naar de Nederlandse lied- en muziekcultuur vaak samen met neerlandici en was met de oprichting van de Liederenbank een van de pioniers op het gebied van de digitale geesteswetenschappen. Die combinatie van neerlandistiek en computationeel onderzoek is ook te vinden in het werk van Mike Kestemont (Universiteit Antwerpen). Enige jaren geleden schreef hij een veel bejubeld proefschrift waarin hij met digitale analyses de auteur van anoniem overgeleverde Middelnederlandse teksten probeerde te achterhalen.

Praktische informatie

Datum lezing: 10 mei 2016
Locatie: Tinbergenzaal van het Trippenhuis van de KNAW in Amsterdam
Tijd: 16.00 uur (muzikale omlijsting door ensemble van luitisten en Camerata Trajectina)
Toegang: gratis
Aanmelden via deze link

De Louis Peter Grijp-lezing wordt georganiseerd door het Meertens Instituut in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de werkgroep Nederlands lied (in oprichting). Deze lezing wordt financieel mogelijk gemaakt door het Genootschap van de KNAW en Musico.
 

Programma lezing 10 mei 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldling: Titelpagina en eerste pagina van de oudste volledige Nederlandstalige versie van het Wilhelmus in een Geuzenliedboek uit ca. 1576 (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen: 8 H Holl II 2551 RARA)