skip to main content

Marc van Oostendorp benoemd tot erelid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Op vrijdag 20 mei werd Marc van Oostendorp benoemd tot erelid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden, in aanwezigheid van koning Willem-Alexander. Tijdens het 250-jarig jubileum werden in totaal zes ereleden benoemd op grond van hun verdiensten voor Nederlandse taalkunde, letterkunde en/of geschiedenis en cultuurgeschiedenis.

De overig nieuwe ereleden zijn Peter van Zonneveld, Willem Frijhof, Wim T. Schippers, Piet van Sterkenburg en Piet Buynsters. De benoeming vond plaats na een feestrede van schrijver, dichter en theaterauteur Tom Lanoye. Na afloop van de benoeming overhandigde Ton van Kalmthout het jubileumboek Al die onbekende beroemdheden aan koning Willem-Alexander. De koning is beschermheer van de jubilerende Maatschappij.

Sinds 1766 in Leiden

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. Zij heeft als doel de beoefening van de betreffende disciplines in hun onderlinge samenhang te bevorderen. De Maatschappij zetelt sinds haar oprichting in Leiden en telt ongeveer 1700 leden.

De Maatschappij richtte onder meer de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren op, kent diverse prijzen toe en is betrokken bij de jaarlijkse Huizingalezing in de Leidse Pieterskerk. Ook bezit ze particuliere archieven van schrijvers en een belangrijke letterkundige en historische bibliotheek. Die wordt nog steeds uitgebreid met nieuwe publicaties. De collectie is ondergebracht in de Leidse universiteitsbibliotheek.

Foto door Kurt de Belder