21 juni 2016

Wat is de staat van het Nederlands?

Welke taal gebruiken inwoners van Nederland en Vlaanderen in welke situatie? Wanneer kiezen mensen voor Nederlands, en wanneer voor Frans, Fries, Chinees, Tamazight, Turks, of een andere taal? In onze internationale en multiculturele samenlevingen zijn antwoorden op deze vragen niet meer vanzelfsprekend. Daarom heeft de Taalunie het project 'Staat van het Nederlands' (‘StaatNed’) in het leven geroepen.

Binnen dit project worden op verschillende manieren data verzameld om te zien hoe het gesteld is met de taalkeuzes in Vlaanderen en Nederland. Vanuit het Meertens Instituut en de Universiteit Gent is met dit doel het ‘StaatNed’-panel opgericht.

‘StaatNed'-panel

Iedereen is welkom om deel te nemen aan het panel om zo de staat van het Nederlands in kaart te brengen. De enquête is via deze link te vinden. De enqûete bestaat uit vragen over zowel de eigen taalkeuzes als over de talen die men ziet en hoort in de eigen omgeving. De vragen gaan over verschillende situaties, zoals op het werk, thuis, in de media en in het onderwijs.

Omdat de Taalunie wil weten hoe de taalkeuze in Vlaanderen en Nederland zich in de toekomst ontwikkelt, worden panelleden gevraagd vanaf nu iedere twee jaar (een deel van) de vragenlijst opnieuw in te vullen.

Onbekend maar belangrijk

We leven in een multiculturele en internationale samenleving. Migratie is aan de orde van de dag. Communiceren met anderstaligen, via werk, media en cultuur, is steeds gebruikelijker. Welke mensen waarvandaan komen, wordt bijgehouden en bekendgemaakt (in Nederland door het Centraal Bureau voor de Statistiek, in Vlaanderen door het Kruispunt Migratie-Integratie). Welke talen deze mensen hier spreken, weten we echter niet. Tussen herkomst en taalkeuze bestaat immers geen vanzelfsprekende één-op-één relatie.

Het in kaart brengen van de taalkeuzes van mensen in Nederland en Vlaanderen is van maatschappelijk belang. Het kan inzichten en handvatten geven voor vraagstukken op het gebied van onderwijs, integratie, arbeid en identiteit.

Website Taalunie

 

Foto via Flickr.com, M. Katsma  (CC BY-SA 2.0)

Editie Nederland
Editie Vlaanderen