skip to main content

Veni voor onderzoek naar getallen

In alle culturen denken mensen op een vergelijkbare manier over getallen maar hoe ze erover praten verschilt per taal. In dit zojuist gehonoreerde Veni-project zal Lisa Bylinina data verzamelen over hoe de grammatica’s van talen omgaan met getallen. Zijn er patronen te ontdekken en hoe kan de kloof tussen taal en getalscognitie gedicht worden?

Taal en Getal

Lisa Bylinina werkt op dit moment aan het Meertens Instituut binnen het onderzoeksproject Taal en Getal, een deelproject van het NWO Horizon-project Knowledge and Culture. In dit deelproject wordt onderzocht hoe het cognitieve getalssysteem wordt uitgedrukt in de verschillende talen van de wereld. Eén van de doelen van het project is het maken van een typologische database van de morfosyntaxis van telwoordsystemen.

Over de Veni

Het Veni-project wordt gefinancierd door NWO. Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.
 

Foto door M. Morgan, 0483 numbers via Flickr cc.