skip to main content

Nieuwe postdoc vererfgoedisering van religie en sacralisering van erfgoed

Ernst van den Hemel werkt vanaf 1 september als postdoc in het HERA-project Vererfgoedisering van religie en sacralisering van erfgoed. Hij zal zich hierbij onder meer richten op opvoeringen van Passiespelen (bijv. The Passion) en in bredere zin op de wijze waarop religie en non-religie onderdeel vormen van het 21ste eeuwse Nederlandse zelfbeeld.

Van den Hemel is in 2011 binnen het NWO-programma 'The Future of the Religious Past' gepromoveerd op literair-politieke dimensies in het werk van Johannes Calvijn. Zijn onderzoek heeft zich daarna gericht op nationale identiteit, secularisme en religie. Hij werkte onder meer voor het Center for the Humanities en het departement Filosofie en Religiewetenschappen van de Universiteit Utrecht, en als postdoc en secretaris voor de KNAW Verkenningscommissie Theologie en Religiestudies. Daarnaast verschijnt hij regelmatig in de media als commentator over religie en maatschappij.