skip to main content

Nieuwsbrief september 2016

In de nieuwsbrief van september aandacht voor het zojuist gelanceerde Meertens Crowdsourcingplatform. Het platform bundelt alle projecten die het instituut opgezet heeft op dit terrein. Het “Berbice Dutch” is een bijzondere maar helaas uitgestorven taal. Voordat de taal verdween, is deze net op tijd gedocumenteerd en bestudeerd door onderzoeker Silvia Kouwenberg. De resultaten van haar werk zijn vanaf nu via het Meertens Instituut toegankelijk. De vraag van de maand luidt: Waarom pas ik mijn tongval aan aan die van mijn gesprekspartner?