skip to main content

Alternatieve geneeswijzen onder de loep van de wetenschap

Het Meertens Instituut organiseert op woensdag 21 september een publieksavond over alternatieve geneeswijzen in de Agnietenkapel in Amsterdam. De Amerikaanse hoogleraar Candy Brown zal daarbij de opmerkelijke verschillen in benadering tussen de Verenigde Staten en Europa aan de orde stellen. De zaal krijgt daarbij ampel ruimte om vragen voor te leggen.

Conferentie over alternatieve geneeswijzen
De publieksavond vormt de opening van een internationale wetenschappelijke conferentie over alternatieve geneeswijzen op 22 en 23 september in het Allard Pierson Museum, georganiseerd door het Meertens Instituut in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van prof. dr. P.J. Margry. 25 etnologen en antropologen uit de gehele wereld discussiëren dan over deze thematiek vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken.

Alternatieve geneeswijzen roepen gemengde associaties op. Die zijn in de regel negatief wanneer er zich misstanden voordoen zoals bij Sylvia Millecam of nu rond natuurgenezer Klaus Ross. ‘Naming and shaming’ is dan veelal de reactie, maar eigenlijk bestaat er nauwelijks inzicht in het scala aan alternatieve geneeswijzen en in de motieven van hen die er hun toevlucht toe nemen. Tegelijk lijken vandaag de dag alternatieve behandelingen en cursussen steeds meer genormaliseerd te raken in de samenleving, juist, paradoxalerwijs, onder hogeropgeleiden.

De conferentie is niet medisch van aard en evenmin gericht op effectiviteitclaims, maar focust juist op de weinig bekende culturele praktijken en contexten van aanbieders en hun cliënten.

Deelname
U bent van harte uitgenodigd om aan de publieksavond deel te nemen (€ 5 per persoon), u kunt zich tot 14 september opgeven via het inschrijfformulier.

De avond start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 23.00 uur. De Agnietenkapel bevindt zich aan de Oudezijds Voorburgwal 229 – 231 in Amsterdam.

De conferentie kan worden bijgewoond door collega’s uit de wetenschappelijke hoek. Vooraf dient u zich te registreren via de website.