skip to main content

5 september 2016: Geheimtaal

Studentenleven

Hoe komt het dat er zo veel cursussen zijn die het schrijven van de diverse dialecten in Limburg beogen, maar niet het spreken ervan? Deze vraag staat centraal in de column (pdf) van Leonie Cornips in Dagblad de Limburger. 

Foto via Flickr.com, M. Osoria, UJniversity Life 100.