skip to main content

Metadata van dagboeken

Dagboeken uit de collectie

Het project ‘Data van Dagboeken’ is afgerond. In dit project is in de afgelopen maanden een deel van de metadata van de collectie van het Nederlands Dagboekarchief gedigitaliseerd. De metadata (zoals periode van schrijven, taal en aantal pagina's) waren tot nu toe alleen op papier opgeslagen op het Meertens Instituut. Door de metadata te digitaliseren is de ontsluiting van het Dagboekarchief sterk verbeterd en zijn de metadata van de collectie egodocumenten duurzaam toegankelijk gemaakt voor onderzoekers.

Ruim 1000 dagboeken en 350 brieven

Het project is spoedig verlopen: 59 collecties staan in de database, bij elkaar ruim 1000 dagboeken en circa 350 brieven. In 36 gevallen met gedetailleerde metadata op objectniveau. Tevens zijn er CMDI-metadata gecreëerd, om technische en inhoudelijke samenwerking tussen verschillende Europese dagboekarchieven mogelijk te maken. Deze CMDI (Component MetaData Infrastructure)  is geïntegreerd in de CLARIN Virtual Language Observatory. Het project is gefinancierd door DANS en de database is daar ook gedeponeerd. De data kunnen op verzoek worden ingezien op het Meertens Instituut. De CMDI-data zijn geanonimiseerd en daarom toegankelijk via Open Access.

Alledaagse leven

Dagboeken en andere egodocumenten geven een unieke en persoonlijke kijk op de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. De onderzoeksmogelijkheden strekken zich tevens uit naar onderzoek buiten de traditionele domeinen van taalkundigen, historici en etnologen. Ook voor bijvoorbeeld psychologen en sociologen zijn dagboeken een waardevolle bron van informatie. Het Nederlands Dagboekarchief verzamelt dagboeken en andere egodocumenten en maakt sinds 2014 deel uit van het Meertens Instituut. De collectie groeit nog steeds gestaag en bestaat inmiddels uit zo’n 2000 egodocumenten, zoals dagboeken, memoires, brieven en reisverslagen. Stukken uit de collectie zijn op aanvraag in te zien op het Meertens Instituut. 

Foto van dagboeken: Femke Niehof