skip to main content

Folgert Karsdorp promoveert cum laude

Dinsdag 6 december 2016 promoveerde Folgert Karsdorp cum laude op het proefschrift  Retelling stories: a computational-evolutionary perspective aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Copromotoren waren Theo Meder en Peter van Kranenburg van het Meertens Instituut; promotoren waren Antal van den Bosch (Radboud Universiteit Nijmegen) en Franciska de Jong (Universiteit Twente, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht). Bijzonder was de aanwezigheid van prof. dr. Tim Tangherlini, hoogleraar aan de University of California (Los Angeles) als opponent.

Karsdorp zoekt, op basis van computationele modellen van culturele veranderingen, naar mechanismen die de grondslag vormen voor de verspreiding en verandering van (volks)verhalen. Een van de centrale vragen is of verhaaltransmissie gezien kan worden als een cultureel evolutionair proces en welke evolutionaire mechanismen daarbij een rol spelen. Daarnaast heeft Karsdorp oog voor kwalitatieve benaderingen van verhaaltransmissie, met als doel de verbinding tussen culturele evolutie, (jeugd)literatuur en verhaalonderzoek te versterken.

Tijdens zijn onderzoek bouwde Karsdorp ook een motievenzoekmachine genaamd MOMFER. Motieven zijn de kleine narratieve bouwstenen waaruit een verhaal is opgebouwd en die in de traditie zijn blijven bestaan. Het bijzondere aan de zoekmachine is dat deze allerlei abstracties aan kan. Wie zoekt op 'glass footwear' komt uiteindelijk ook uit op 'glass shoe', wie zoekt op 'poisoned fruit' komt ook uit op 'poisoned apple'.

Lees ook het interview met Folgert Karsdorp op NEMO Kennislink.

Foto door Femke Niehof