skip to main content

Bennis, prof.dr. H.J. (Hans)

instituutsdirecteur

meer informatie

cv: download pdf

 

Onderzoeksresultaten

van der Wouden, T. Audring, J. Bennis, H. J. Beukema, F. Booij, G. E. Broekhuis, H…. Weening, J. G. (2016). Het Taalportaal: Een nieuwe wetenschappelijke grammatica voor het Nederlands en het Fries (en het Afrikaans). Nederlandse Taalkunde, 21(1), 157. DOI:
Barbiers, S. van Koppen, M. Bennis, H. J. & Corver, N. (2015). MIcrocomparative Morphosyntactic Research (MIMORE): Mapping partial grammars of Flemish, Brabantish and Dutch. Lingua. DOI:
Elpers, S. M. & Bennis, H. J. (2014). Crossing Boundaries: Het nieuwe onderzoeksplan van het Meertens Instituut (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen KNAW). Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 115(2), 181-187.
Bennis, H. J. & Hinskens, F. L. M. P. (2014). Goed of fout. Niet-standaard inflectie in het hedendaags Standaardnederlands. Nederlandse Taalkunde, 19(2), 131-184.
Bennis, H. J. & Coussé, E. (2013). Werkwoordsvolgorde in de rechterperiferie van de Nederlandse zin. Taal en tongval. Themanummer, 64(1), 1-9.
Bennis, H. J. (2008). Is de lettergreep een taalgreep? Nederlandse Taalkunde, 13(3), 299-304.
Bennis, H. J. (2007). De opbloei van de dialectsyntaxis. Nederlandse Taalkunde, 12(1), 63-85.
Bennis, H. J. & MacLean, A. (2007). Variation in verbal inflection in Dutch dialects. Morphology, 16, 291-312.
Barbiers, S. & Bennis, H. J. (2007). The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. A discussion of choices in the SAND-project. Nordlyd, 34, 53-72.
Postma, G-J. & Bennis, H. J. (2007). Variatie in negatie: het gedrag van het negatieve cliticum in het Middeldrents van rond 1400. Taal en tongval, 58, 148-167.
Postma, G. J. & Bennis, H. J. (2006). Variatie in negatie – Het gedrag van het negatieve cliticum in het Middeldrents van rond 1400. Taal & Tongval, 58(1), 148-166.
Bennis, H. J. (2005). Een Duitse expansie. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 121(3), 201-226.
Bennis, H. J. (2005). Naamkunde als discipline. Naamkunde, (34:2), 129-136.
Bennis, H. J. (2004). Pronoms de deuxième personne en néerlandais; contrastes en forme et en interpretation. Franco-British Studies, 2003/2004(33/34), 10-22.
Bennis, H. J. Cornips, L. & van Oostendorp, M. (2004). Taalwetenschap en canonangst. Populair-wetenschappelijk schrijven over taalverandering. Levend Erfgoed, 1(1), 28-31.
Bennis, H. J. & Ruijsendaal, E. (2004). Het organiseren van wetenschappelijk onderzoek. Nederlands van Nu, 52, 30-33.
Bennis, H. J. (2003). Het Nederlands: een weerbare taal? Ter inleiding. Nederlandse Taalkunde, 8(Themanummer: Weerbaar Nederlands), 281-284.
Bennis, H. J. Extra, G. Muysken, P. & Nortier, J. (2000). Het multiculturele voordeel: Meertaligheid als uitgangspunt. Contrast, 17:7, 17.
Bennis, H. J. Ryckeboer, H. & Stroop, J. (2000). De toekomst van de variatielinguistiek. Taal & Tongval, 52:1, 5-8.
Bennis, H. J. (2000). Het oog op de toekomst. Het Meertens Instituut in de 21ste eeuw. Neerlandica Extra Muros, XXXVIII, 3, 32-39.
Bennis, H. J. (2000). Why there are no Clitics. Journal of Linguistics, 443-444.
Bennis, H. J. (2000). Ondersteun meertaligheid. Contrast, 7.
Bennis, H. J. & Israël, T. I. (1999). Cursus syntaxis met computerondersteuning. Nederlandse Taalkunde, 99.3, 245-249.
Bennis, H. J. (1998). Waar is het werkwoord? deel IV: ANS en Hans op avontuur. Nederlandse Taalkunde, 3, 195-208.
Bennis, H. J. Dikken, M. D. & Corver, N. (1998). Predication in Nominal Phrases. The Journal of Comparative Germanic Linguistics, 1, 85-117.
Bennis, H. J. (1998). De relatie tussen theoretische en toegepaste taalkunde: De verwerving van partikels. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 58, 127-137.
Bennis, H. J. Beukema, F. & Dikken, M. D. (1997). Getting Verb Movement. Linguistics, 35, 1003-1028.
Bennis, H. J. (1996). Waar is het werkwoord? deel III: het Nederlands. Spektator, 24, 228-248.
Bennis, H. J. (1996). The meaning of structure and the Minimalist Program. South African Journal of Linguistics, 29, 105-125.
Bennis, H. J. (1996). The Acquisition of Particles. Stellenbosch Papers in Linguistics (SPIL) 29, Taalwetenskap vir die taalprofessies, 3, 23-40.
Bennis, H. J. (1995). Hoe spel je wetenschap? Spektator, 23, 252-259.
Bennis, H. J. (1995). The meaning of structure: the wat voor construction revisited. Linguistics in the Netherlands 1995, 25-37.
Bennis, H. J. (1995). De universiteit en het koekiemonster. Vaktaal, 7, 6-7.
Bennis, H. J. (1995). Waar is het werkwoord? deel II: Antisymmetrie. Spektator, 24, 130-146.
Bennis, H. J. (1994). Taal, Taalkunde en Moedertaalonderwijs. Ons erfdeel, 37, 721-729.
Bennis, H. J. (1994). Waar is het werkwoord? deel I: Het minimalistische kader. Spektator, 23, 171-190.
Bennis, H. J. (1993). Adjectives and Argument Structure. HIL-Manuscripts, 1.
Bennis, H. J. (1991). Theoretische aspecten van partikelvooropplaatsing II. TABU, 21, 89-96.
Bennis, H. J. (1991). Bespreking van het boek The V2 conspiracy – Fred Weerman. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 107, 150-156.
Bennis, H. J. (1991). Taalkunde in de bovenbouw. Levende Talen, 461, 235-242.
Bennis, H. J. (1989). Herschrijfregels herschreven. Spektator, 18, 169-190.
Bennis, H. J. & Beukema, F. (1985). Voorwoord bij themanummer over 'Infinitivale complementatie'. GLOT, 8.
Bennis, H. J. & Hoekstra, T. (1985). Een gat in de distributie van om-zinnen. GLOT, 8, 5-23.
Bennis, H. J. & Hoekstra, T. (1984). Gaps and Parasitic Gaps. The Linguistic Review, 4, 29-87.
Bennis, H. J. (1983). De PRO-drop parameter en subjectloze zinnen in het Nederlands. Spektator, 12, 409-427.
Bennis, H. J. & Groos, A. (1980). The Government-Binding theory: an overview. GLOW-Newsletter, 5.
Bennis, H. J. & Groos, A. (1980). Die Rektions-Bindungs Theorie: Neue Aspekte seit den 'Aspekte'. Zeitschrift fuer Sprachwissenschaft, 1, 251-288.
Bennis, H. J. & Groos, A. (1980). The Government-Binding theory: an overview. Lingua e Stile, XV, 565-592.
Bennis, H. J. (1979). Appositie en de interne struktuur van de NP. Spektator, 8, 209-228.
Bennis, H. J. (1977). Het kwantitatieve er in komparatief konstrukties. Spektator, 6, 384-387.

Bennis, H. J. (2013). Het Korterlands: YOLO en LOL. vakTaal, 2013(1), 1-4.
Bennis, H. J. (2012). HET KORTERLANDS; anarchie in de schrijftaal. Orde van den Prince, 32(1), 10-12.
Bennis, H. J. (2012). Het Korterlands; Anarchie in de schrijftaal. Onze Taal, 2012(2/3), 46-48.
Postma, G. J. Bennis, H. J. Everaert, M. Zwart, J. Cheng, L. L. & Corver, N. (2010). Vlinderverzamelaars en systeembouwers. NRC Handelsblad.
Bennis, H. J. (2010). Noam Chomsky en de Franse intellectuelen. Academische Boekengids, 2010(84), 13-14.
Bennis, H. J. (2010). Darwin en taal; de stem van de evolutie. vakTaal, 2010(1/2), 19-21.
Bennis, H. J. (2008). Dynamische tradities. Volkscultuur Magazine, 2008(extra uitgave november), 21-27.
Margry, P. J. Bennis, H. J. & Roodenburg, H. W. (2005). Leve de canon – maar niet te absoluut. NRC Handelsblad, 5-5.

Bennis, H. J. Hendriks, L. D. H. & Barbiers, S. (2017). John’s car repaired: Variation in the position of Past Participles in the Verbal Cluster in Dutch.. In From semantics to dialectometry: Festschrift in honor of John Nerbonne. (pp. 151-160)
Bennis, H. J. (2014). Trots op z'n eigen. In N. van der Sijs (Ed.), De Kaartenbank: Over taal en cultuur. (pp. 27-33). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Bennis, H. J. & van Oostendorp, M. (2013). Grammar and Geography or vice versa. In F. Hinskens, & J. Taeldeman (Eds.), Language and Space; An International Handbook of Linguistic Variation; Volume 3: Dutch. (pp. 664-680). Berlin: Walter de Gruyter.
Bennis, H. J. (2013). De dynamiek van erfgoed. In Voortschrijdend Inzicht; Omdat wetenschap niet stilstaat. (pp. 78-81). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Bennis, H. J. & Hermans, B. J. H. (2013). Supraregional patterns and language change. In F. Hinskens, & J. Taeldeman (Eds.), Language and Space: An international handbook of Linguistic variation. Volume 3: Dutch. Berlin: Walter de Gruyter.
Bennis, H. J. & Hermans, B. J. H. (2013). Supraregional patterns and language change. In F. Hinskens, & J. Taeldeman (Eds.), Language and Space; An International Handbook of Linguistic Variation Volume 3: Dutch. (pp. 602-624). Berlin: Walter de Gruyter.
Bennis, H. J. (2012). Hoeveel dialecten heeft het Nederlands? In Alles wat je altijd al had willen weten over taal; De taalcanon. (pp. 72-75). Amsterdam: Meulenhoff.
Zhang, J. Kemps-Snijders, M. & Bennis, H. J. (2012). The CMDI MI Search Engine: Access to Language Resources and Tools Using Heterogeneous Metadata Schemas. In P. Zaphiris, G. Buchanan, E. Rasmussen, & F. Loizides (Eds.), Theory and Practice of Digital Libraries – Second International Conference, TPDL 2012, Paphos, Cyprus, September 23-27, 2012. Proceedings. (Vol. 7489, pp. 492-495). (Lecture Notes in Computer Science). Berlin Heidelberg: Springer Verlag. DOI:
Bennis, H. J. & van Oostendorp, M. (2012). Grammar & Geography or vice versa. In Language and Space.
Bennis, H. J. (2012). Het Korterlands. In Zesentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands. (pp. 216-219). Gent: Academia Press.
Bennis, H. J. (2011). On the (un)changeability of language. In Why Organizational Change Fails. (Vol. 13, pp. 100-104). (Routledge Studies in Management, Organization, and Society). New York: Routledge.
Bennis, H. J. (2010). Dialect & taalvariatie. Over taal en dialect. In J. de Bruijn (Ed.), Typisch Nederlands; tradities en trends in Nederland. (pp. 250-279). Zwolle: Waanders.
Barbiers, S. & Bennis, H. J. (2010). De plaats van het werkwoord in zuid en noord. In J. De Caluwe, & J. Van Keymeulen (Eds.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. (pp. 25-42). Gent: Academia Press.
Bennis, H. J. (2010). A dynamic perspective on inflection. In J. W. Zwart, & M. Vries (Eds.), Structure Preserved. (pp. 49-56). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Bennis, H. J. & Postma, G. J. (2009). Johannes Gijsbert Kooij. In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2007-2008. (pp. 101-107). Leiden.
Bennis, H. J. (2009). Scheidbaar samengesteld werkwoord of toch niet? In R. Boogaart, J. Lalleman, M. Mooijaart, & M. van der Wal (Eds.), Woorden Wisselen. (Vol. 20, pp. 15-26). (SNL reeks). Leiden: SNL.
Bennis, H. J. (2008). Hun hebbe se eige vergist; over de (on)veranderbaarheid van taal. In L. van Oss, & J. van 't Hek (Eds.), ONveranderbaarheid van organisaties. (pp. 100-103). Amstelveen: Lenthe Publishers.
Bennis, H. J. (2008). Featuring the subject in Dutch imperatives. In W. van Wurff (Ed.), Imperative clauses in Generative Grammar. (Vol. 103, pp. 113-135). (Linguistics Today). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Bennis, H. J. (2007). Over oude kennis en het nieuwe leren. In A. van Gelderen (Ed.), Het schoolvak Nederlands 21. (pp. 136-139). Gent: Academia Press.
Bennis, H. J. (2007). Hij heb. In S. K. Aukema (Ed.), De toekomst van het Nederlands; Onze Taal over 75 jaar. (pp. 69-70). 's Hertogenbosch: Afr. Heinen.
Bennis, H. J. (2006). Agreement, pro and imperatives. In P. Ackema, P. Brandt, M. Schoorlemmer, & F. Weerman (Eds.), Arguments and Agreement. (pp. 27). Oxford: Oxford University Press.
Bennis, H. J. & Hoekstra, T. (2005). Why Kaatje was not heard sing a song. In T. Hoekstra, R. Sybesma, S. Barbiers, & M. den Dikken (Eds.), Arguments and Structure. (Vol. 67, pp. 125-143). (Studies on the Architecture of the Sentence). Berlin / New York: Mouton de Gruyter.
Bennis, H. J. (2005). Standaardtaal als mensenwerk. In R. van Hout, & J. Swanenberg (Eds.), Geluid waar spraak uit ontstond; Kru(i/j)sen door de dialecten. (pp. 19-23). Nijmegen: RU Nijmegen.
Bennis, H. J. (2005). Pieter Jacobus Meertens. In W. van Anrooij, I. Biesheuvel, K. van Dalen-Oskam, & J. Noordegraaf (Eds.), Bio- en Bibliografisch lexicon van de Neerlandistiek. Den Haag: DBNL.
Bennis, H. J. (2005). Het is dat Ad dat zegt. In E. Elffers en F. Weerman 'A.D. 2005'.
Barbiers, S. & Bennis, H. J. (2004). Reflexieven in dialecten van het Nederlands. Chaos of structuur? In J. de Caluwe, G. de Schutter, & M. Devos (Eds.), Schatbewaarder van de taal. Johan Taeldeman. Liber Amicorum. (pp. 43-58). Gent: Academia Press & Vakgroep Nederlandse Taalkunde Universiteit Gent.
Bennis, H. J. (2004). Unergative Adjectives and Psych Verbs. In A. Alexiadou, E. Anagnostopoulou, & M. Everaert (Eds.), The Unaccusativity Puzzle: Explorations of the Syntax-Lexicon Interface. (Vol. 5, pp. 30). Oxford: Oxford University Press.
Barbiers, S. & Bennis, H. J. (2004). Reflexieven in dialecten van het Nederlands: chaos of structuur? In Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. (pp. 43-58). Gent: Vakgroep Nederlandse Taalkunde/Academia Press.
Barbiers, S. & Bennis, H. J. (2003). Reflexives in Dutch Dialects. In J. Koster, & H. van Riemsdijk (Eds.), Germania et alia. (pp. 25-44). Groningen: Universiteit Groningen.
Bennis, H. J. (2003). Hoeveel talen telt het Nederlands? Over taalvariatie en taalbeleid. In J. Stroop (Ed.), Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. (pp. 25-34). Amsterdam: Bert Bakker.
Barbiers, S. & Bennis, H. J. (2003). Reflexives in dialects of Dutch. In Germania et alia: a linguistic Webschrift for Hans den Besten.
Bennis, H. J. (2002). Een buurt in beweging: inleiding. In H. Bennis, G. Extra, & P. Muysken (Eds.), Een buurt in beweging; Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Tranvaal. (pp. 12). Amsterdam: Aksant.
Bennis, H. J. (2002). Wie is U? In J. Stroop (Ed.), In verband met Jan Luif. 29 variaties op een thema door vrienden en collega's, bij het afscheid van Jan Luif. Amsterdam: UvA.
Bennis, H. J. (2001). 'Lopen twee mannen in de Damstraat. Zegt die Turk tegen die Marokkaan…" V1: de plaats van het werkwoord in het Lombokse moppencorpus. In T. Meder (Ed.), 'Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander…' Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok. Amsterdam: Stichting Beheer IISG.
Bennis, H. J. (2001). Alweer wat voor (een). In B. Dongelmans, J. Lalleman, & O. Praamstra (Eds.), Kerven in een rots. Leiden: SNL.
Bennis, H. J. (2001). Featuring the subject in Dutch Imperatives. In W. van der Wurff (Ed.), Imperative Clauses in Generative Grammar. Leiden.
Bennis, H. J. (2000). On the Interpretation of Functional Categories. In H. Bennis, M. Everaert, & E. Reuland (Eds.), Interface Strategies. Amsterdam: Edita / KNAW.
Bennis, H. J. (2000). Adjectives and Argument Structure. In P. Coopmans, M. Everaert, & J. Grimshaw (Eds.), Lexical Specification and Insertion. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Bennis, H. J. (1998). Exclamatives! In Linguistics in the Netherlands 1998. (pp. 27-40). Amsterdam: John Benjamins.
Bennis, H. J. Pica, P. & Rooryck, J. (1997). Preface: binding and atomism. In Atomism and Binding. Dordrecht: Foris Publications.
Bennis, H. J. (1997). Voegwoordvariaties. In Taal in tijd en ruimte. Leiden: SNL.
Bennis, H. J. (1996). The acquisition of particles. In Spil plus. (Vol. 29, pp. 23-39). Stellenbosch: University of Stellenbosch.
Bennis, H. J. (1993). Taalkunde in de bovenbouw. In Nieuwe wegen in taal- en literatuurwetenschap 1993. (pp. 47-70). Tilburg.
Bennis, H. J. (1992). Long Head Movement: the position of particles in the verbal cluster in Dutch. In Linguistics in the Netherlands 1992. (pp. 37-48). Amsterdam: John Benjamins.
Bennis, H. J. & Vries de, J. W. (1992). Voorwoord bij de bundel 'De binnenbouw van het Nederlands'. In De Binnenbouw van het Nederlands, een bundel artikelen voor Piet Paardekooper. ICG Publications.
Bennis, H. J. Neijt, A. & Santen, A. V. (1991). Introductie bij de uitgave 'De groene spelling'. In De groene spelling. (pp. 7-20). Amsterdam: Bert Bakker.
Bennis, H. J. (1990). TI: a note on modal passives. In Grammar in Progress. (pp. 33-40). Dordrecht: Foris Publications.
Bennis, H. J. & Wehrmann, P. (1990). On the categorial status of present participles. In Linguistics in the Netherlands 1990. (pp. 1-11). Dordrecht: Foris Publications.
Hoekstra, T. & Bennis, H. J. (1989). A representational theory of empty categories. In Linguistics in the Netherlands 1989. (pp. 91-100). Dordrecht: Foris Publications.
Bennis, H. J. & Hoekstra, T. (1989). PRO and the Binding Theory. In Linguistics in the Netherlands 1989. (pp. 11-20). Dordrecht: Foris Publications.
Bennis, H. J. & Wehrmann, P. (1987). Adverbial Arguments. In Linguistics in the Netherlands 1987. (pp. 1-11). Dordrecht: Foris Publications.
Bennis, H. J. (1985). Het-raising. In Linguistics in the Netherlands 1985. (pp. 11-20). Dordrecht: Foris Publications.
Bennis, H. J. & Haegeman, L. (1984). On the status of agreement and relative clauses in West-Flemish. In Sentential Complementation. Dordrecht: Foris Publications.
Bennis, H. J. (1984). Pro and pronoun in Celtic languages. In Linguistics in the Netherlands 1984. (pp. 1-13). Dordrecht: Foris Publications.
Bennis, H. J. (1983). A case of Restructuring. In Linguistics in the Netherlands 1983. (pp. 9-20). Dordrecht: Foris Publications.
Bennis, H. J. (1981). A note on Government and Binding. In Levels of Syntactic Representation. (pp. 1-8). Dordrecht: Foris Publications.
Vat, J. & Bennis, H. J. (1980). Zich en zichzelf. In Linguistics in the Netherlands 1980. (pp. 127-139). Amsterdam.
Bennis, H. J. (1980). ER-deletion in a modular grammar. In Linguistics in the Netherlands 1980. (pp. 58-69). Amsterdam.

Bennis, H. J. Dikken, M. D. Jordens, P. Powers, S. & Weissenborn, J. (1995). Picking up Particles. 70-82.
Bennis, H. J. & Hoekstra, T. (1985). Parasitic Gaps in Dutch.

Bennis, H. J. (2015). Korterlands: anarchie in de schrijftaal. Prometheus.
Bennis, H. J. (2012). Crossing Boundaries – Research plan Meertens Institute 2013-2018. Amsterdam: Meertens Institute.
Bennis, H. J. (2009). Dialect & Taalvariatie. (het Alledaagse leven). Zwolle: Waanders UItgevers.
Barbiers, S. van der Auwera, J. Bennis, H. J. Boef, E. De Vogelaer, G. & van der Ham, M. H. (2008). Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel II / Syntactic Atlas of the Dutch Dialects Volume II. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Bennis, H. J. (2006). Dynamische Tradities; onderzoeksplan 2006-2010; Meertens Instituut. Amsterdam: Meertens Instituut.
Brok, H. J. T. M. Bennis, H. J. & Kruijsen, T. J. W. M. (2006). Stinkend juffertje en Duivelskruid. Volksnamen van planten. Amsterdam: Amsterdam University Press / Salomé.
Brok, H. J. T. M. & Bennis, H. J. (2006). Stinkend-juffertje en duivelskruid : volksnamen van planten. Amsterdam: Amsterdam University Press/Uitgeverij Salomé.
Bennis, H. J. (2005). Gaps and Dummies. (reprint (1986) in Amsterdam Academic Archive (POD)). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Barbiers, S. Bennis, H. J. de Vogelaer, G. Devos, M. & van der Ham, M. H. (2005). Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten/Syntactic Atlas of the Dutch Dialects Volume I. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Bennis, H. J. Cornips, L. & van Oostendorp, M. (2004). Verandering en verloedering. Normen en waarden in het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Bennis, H. J. Extra, G. & Muysken, P. (2002). Een buurt in beweging; Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Amsterdam: Aksant.
Bennis, H. J. (2001). Tegengestelde krachten in taal. Amsterdam: Vossiuspers.
Bennis, H. J. Everaert, M. & Reuland, E. (2000). Interface Strategies. Amsterdam: Edita / KNAW.
Bennis, H. J. (2000). Syntaxis van het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Bennis, H. J. Barbiers, S. Rooryck, J. & van de Weijer, J. (1998). Small words in the big picture. Unknown Publisher.
Bennis, H. J. & Hoekstra, T. (1989). Generatieve Grammatica. Dordrecht: Foris Publications.
Bennis, H. J. & Hoekstra, T. (1989). Vragen en Opdrachten bij Generatieve Grammatica. Dordrecht: Foris Publications.
Bennis, H. J. (1987). Gaps and Dummies. Dordrecht etc.: Foris Publications.
Bennis, H. J. & Hoekstra, T. (1983). De syntaxis van het Nederlands. Dordrecht: Foris Publications.
Bennis, H. J. Prins, R. & Vermeulen, J. (1983). Lexical-semantic versus syntactic disorders in aphasia: the processing of prepositions. Unknown Publisher.

Bennis, H. J. & van Oostendorp, M. (Eds.) (2002). The history of GLOW 1978-2002. Amsterdam: Meertens Instituut.

H.J. Bennis (Speaker) (2015). Merging Verb Cluster Variation (with S. Barbiers & L. Hendriks). Lezing Meertens Instituut, 09 Dec 2015.
H.J. Bennis (Speaker) (2015). (22 Oct 2015)
H.J. Bennis (Participant) (2015). Annual CLARIN EU Conference – 2015 Wroclaw. CLARIN EU, 15 Oct 2015.
H.J. Bennis (Speaker) (2015). Researcher's challenges. Knowledge Exchange Workshop: Research Software Sustainability, 01 Oct 2015.
H.J. Bennis (Guest lecturer) (2015). (03 Sep 2015)
H.J. Bennis (Speaker) (2015). Grammars on the Map. Flemish, Brabantish and Dutch. With Marjo van Koppen, Hans Bennis and Norbert Corver.. Edisyn – Workshop European Dialect Syntax VIII, 12 Jun 2015.
H.J. Bennis (Speaker) (2015). Mapping the Linguistic System. With Sjef Barbiers and Lotte Hendriks.. Edisyn – Workshop European Dialect Syntax VIII, 11 Jun 2015.
H.J. Bennis (Speaker) (2015). Taalnormen en taalvariatie in het onderwijs (Nederlandse Taalunie). 10 Jun 2015.
H.J. Bennis (Organiser) (2015). Co-organizer Workshop on Verb Clusters. With University of Amsterdam. Workshop on Verb Clusters, 28 May 2015.
H.J. Bennis (Speaker) (2015). Grammars on the map: Flemish, Brabantish, and Dutch (with S. Barbiers, M. van Koppen & N. Corver). Comparative Germanic Syntax Workshop 30, 23 May 2015.
H.J. Bennis (Speaker) (2015). Mapping the Linguistic System. With Sjef Barbiers and Lotte Hendriks.. Penn Linguistics Conference 39, 21 Mar 2015.
H.J. Bennis (Speaker) (2014). Adjectival deflection and the structure of DP in Germanic. Comparative Germanic Syntax Workshop 29, York, 27 Sep 2014.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2014). Het Nederlandse Taalportaal en het belang daarvan voor het Afrikaans. Simposium Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Pretoria, 04 Sep 2014.
H.J. Bennis (Guest lecturer) (2014). (06 Jun 2014)
H.J. Bennis (Speaker) (2014). Adjectival agreement in Dutch. Maps and Grammar, Zürich, 21 Mar 2014.
H.J. Bennis (Guest lecturer) (2014). (19 Mar 2014)
H.J. Bennis (Speaker) (2014). Opening Taalportaal. Taalkunde In Nederland-Dag 2014 (onderdeel van de Grote Taaldag), Utrecht, 01 Feb 2014.
H.J. Bennis (Speaker) (2013). Het Korterlands; van oude handschriften tot nieuwe media. TINT, Amsterdam, 07 Dec 2013.
H.J. Bennis (Speaker) (2013). Over goed en fout in taal. Masterlanguage Nederlands, Utrecht, 15 Nov 2013.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2013). Digitale Wetenschappen: middel of doel. Jaarvergadering KANTL, Gent, 16 Oct 2013.
H.J. Bennis (Speaker) (2013). Cultureel erfgoed en digitale infrastructuur. Netwerk Digitaal Erfgoed, KNAW Amsterdam, 26 Sep 2013.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2013). Evolutie en Taalverandering. Gastlezing, Münster, Duitsland, 23 Jan 2013.
H.J. Bennis (Speaker) (2012). Korterlands. Taalcafé, Amsterdam UvA, 01 Nov 2012.
H.J. Bennis (Speaker) (2011). Categorial and Categorical word order variation in West-Germanic verb clusters. Methods on Dialectology 14, London, Canada, University of Western Ontario, 03 Aug 2011.
H.J. Bennis (Speaker) (2011). Populating the infrastructure: the case of the Netherlands. Meeting CLARIN-EU-Coordinators, Budapest, 29 Jun 2011.
H.J. Bennis (Organiser) (2011). European Dialect Syntax Workshop 5; organizer. European Dialect Syntax Workshop 5, Amsterdam, 25 Jun 2011.
H.J. Bennis (Organiser) (2011). CGSW. Comparative Germanic Syntax Workshop, Amsterdam, 23 Jun 2011.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2010). Hij heb, jij kan en hun hebben. Over evolutie en taalverandering. Colloquium ANBF, Parijs, 20 Nov 2010.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2010). Verb Clusters in Varieties of Dutch. T&T-Colloquium, Gent, 19 Nov 2010.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2010). Syntactic Variation; verb clusters in varieties of Dutch. SDH 2010, Wenen, 19 Oct 2010.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2010). Adjective Agreement in Dutch. Workshop on Adjectives, Lille, 28 May 2010.
H.J. Bennis (Speaker) (2010). What some thousand speakers think about some ten morphosyntactic features of modern spoken Dutch. First outcomes of a web-based questionaire. Symposium Pieter Muysken, Radboud Universiteit Nijmegen, 14 Apr 2010.
H.J. Bennis (Speaker) (2009). Een dialectgeografische benadering van verbale clusters in het Brabants. Symposium Jos Swanenberg, Tilburg, 20 Nov 2009.
H.J. Bennis (Speaker) (2009). Catch+: from prototype to reliable application. Catch Symposium, de Basel, Amsterdam, 13 Nov 2009.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2009). Wat dacht je wat? On the strategies for the formation of long distance dependencies in constituent questions. KNAW Visiting Professor Lecture Series, Amsterdam, 15 Oct 2009.
H.J. Bennis (Speaker) (2009). Over taalverandering en taalnormen. ROI, Amsterdam, 23 Sep 2009.
H.J. Bennis (Speaker) (2009). Haai heb z'n aaigen vet geirriteerd aan dat chickie; Over taalverandering en taalnormen. Niederländisch Kolloquium, Oldenburg Duitsland, 08 Sep 2009.
H.J. Bennis (Speaker) (2009). Clarin-NL and Dialect Data. Grand Meeting ScanDiaSyn, Alvdalen, Sweden, 27 Aug 2009.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2009). Language and the Theory of Evolution. European Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE, Amsterdam, 29 Jun 2009.
H.J. Bennis (Invited speaker) (2009). Geography, databases, theoretical linguistics and Clarin-NL. ICLAVE 5, Copenhagen, Denmark, 26 Jun 2009.
H.J. Bennis (Speaker) (2009). Een dialectgeografische benadering van verbale clusters in het Nederlands. Symposium Reineke Bok, Groningen, 18 Jun 2009.
H.J. Bennis (Speaker) (2009). Opening. Conference Names in the Economy, Amsterdam, 12 Jun 2009.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2009). Digitale Geesteswetenschappen; Hoe en Waarom. KNAW Symposium Computational Humanities, Amsterdam, 04 Jun 2009.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2009). Verb Raising, Cluster Formation and Cluster Interruption from a Geographical Perspective. CASTL Symposium, Tromsø Norway, 02 Apr 2009.
H.J. Bennis (Speaker) (2009). Variation in Verbal Inflection in Dutch Dialects. OC-colloquium, Nijmegen, 11 Feb 2009.
H.J. Bennis (Speaker) (2009). Generalized Cluster Interruption. TiN-dag 2009, Utrecht, 07 Feb 2009.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2008). Het Korterlands; Geletterdheid en nieuwe media. lezing KANTL, Gent, 17 Dec 2008.
H.J. Bennis (Speaker) (2008). Nieuw Korterlands: anarchistische schrijftalen in de klas. Het Schoolvak Nederlands 22, Brussel, 15 Nov 2008.
H.J. Bennis (Speaker) (2008). Taal als sociaal organisme. Louter Letteren, Nijmegen, 16 Oct 2008.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2008). Future prospects of dialect syntax in Europe. workshop European Dialect Syntax III, Venice, 20 Sep 2008.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2008). The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects (SAND), Volume II. ScanDiaSyn workshop, Sandbjerg, Danmark, 25 Aug 2008.
H.J. Bennis (Organiser) (2008). NOS workshop. Workshop 'Een etnologische kijk op cultuur', Utrecht, 16 May 2008.
H.J. Bennis (Speaker) (2008). opening conferentie. Sociolinguistics Symposium 17, Amsterdam, 02 Apr 2008.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2008). Korterlands: sms & msn. KNAW-symposium Literacy in the age of new media, Amsterdam, 28 Mar 2008.
H.J. Bennis (Speaker) (2007). Verbal Inflection in Dutch Dialects. CLCG Linguistics Colloquium, Taalwetenschap RUG, Groningen, 07 Dec 2007.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2007). Principles of Paradigmatic Levelling: the case of verbal inflection in dialects of Dutch. Taal- en Tongvalcolloquium, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, Belgie, 23 Nov 2007.
H.J. Bennis (Speaker) (2007). Over oude kennis en het nieuwe leren. Het Schoolvak Nederlands 21, Utrecht, 17 Nov 2007.
H.J. Bennis (Speaker) (2007). Taal als evolutionair systeem. Onderzoeksbijeenkomst Neerlandistiek UvA, Neerlandistiek UvA, Amsterdam, 18 Oct 2007.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2007). Principles of paradigmatic levelling: Variation in verbal inflection in varieties of Dutch. ScanDiaSyn 2007, Lake Myvatn, IJsland, 17 Aug 2007.
H.J. Bennis (Speaker) (2007). Variation in verbal inflection in varieties of Dutch. ACLC Colloquium, UvA, Amsterdam, 05 Jun 2007.
H.J. Bennis (Speaker) (2007). Variation in verbal inflection in varieties of Dutch. SANPAD, Stellenbosch, Zuid-Afrika, 09 Mar 2007.
H.J. Bennis (Speaker) (2006). Het Vlaams. European Day of Languages, AEGEE; Maison Descartes, Amsterdam, 13 Nov 2006.
H.J. Bennis (Speaker) (2006). Dutch in between German and English? The case of reflexives in Dutch dialects. University of Reijkjavik, Reijkjavik, IJsland, 29 Jan 2006.
H.J. Bennis (Speaker) (2005). Language Variation in Europe. ICLaVE, Amsterdam, 23 Jun 2005.
H.J. Bennis (Speaker) (2005). The IP-parameter. Hoekstra Symposium, Universiteit Leiden, Leiden, 05 Jun 2005.
H.J. Bennis (Speaker) (2004). Kloeke en de Hollandsche Expansie (introductie). Kloeke Symposium, Meertens Instituut, Amsterdam, 21 Oct 2004.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2004). Reflexive Microvariation; On the internal structure of Germanic reflexives. Comparative Germanic Syntax, CUNY Graduate Center, New York, USA, 03 Jun 2004.
H.J. Bennis (Speaker) (2004). De verloedering van het Nederlands. Symposium, UiL OTS, Utrecht, 12 May 2004.
H.J. Bennis (Organiser) (2003). European Dialect Syntax. Workshop, Padua, Universiteit van Padua, 2003.
H.J. Bennis (Speaker) (2003). Se eige is beter dan zichzelf. Lezingenreeks Taalbeheersing UvA, Taal en Communicatie (UvA), Amsterdam, 14 Nov 2003.
H.J. Bennis (Speaker) (2003). De Nederlandse Talen. Symposium 'Waar gaar het Nederlands naartoe?', Amsterdam, 03 Oct 2003.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2003). The Syntactic Atlas of Dutch Dialects. ESF-workshop on Syntactic Microvariation, Padua, Italië, 11 Sep 2003.
H.J. Bennis (Speaker) (2003). Variation in Inflection. Workshop Variflex, Meertens Instituut, Amsterdam, 21 Aug 2003.
H.J. Bennis (Speaker) (2003). De wankelmoedigheid van de tweede persoon. Colloquium Nederlandse Taalkunde UvA, Nederlandse Taalkunde UvA, Amsterdam, 02 Jun 2003.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2003). Pronoms de la deuxième personne en néerlandais: contrastes en forme et en interprétation. Pronoms de deuxième personne et formes d"adresse dans les langues d"Europe, Parijs, Frankrijk, 07 Mar 2003.
H.J. Bennis (Organiser) (2002). GLOW 2002. Conferentie, Amsterdam, Meertens Instituut/KNAW, 2002.
H.J. Bennis (Organiser) (2002). Het Nederlands: een weerbare taal. Symposium, Amsterdam, UvA, 2002.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2002). On Wh-movement and On Binding in Relatives. Universiteit Utrecht / Leiden, Utrecht, 13 Dec 2002.
H.J. Bennis (Speaker) (2002). Naamkunde als discipline. Naamkunde Symposium, Meertens Instituut, Amsterdam, 22 Nov 2002.
H.J. Bennis (Speaker) (2002). Over de theoretische relevantie van syntactische variatie. Symposium Taal & Tongval, Vlaamse Akademie, Gent, 08 Nov 2002.
H.J. Bennis (Speaker) (2002). Relative pronouns in Dutch and German: D or W. Graduierten Kolleg, Leipzig, 19 Jun 2002.
H.J. Bennis (Speaker) (2002). Kom jij ook maar naar die lezing! Het subject in Nederlandse imperatieven. Universiteit Groningen, Groningen, 11 Jan 2002.
H.J. Bennis (Invited speaker) (2001). The battle between W and D in relative clauses. Workshop Dialect Syntax, Universiteit Freiburg, Freiburg, 30 Nov 2001.
H.J. Bennis (Speaker) (2001). Microvariatie en relatiefzinnen in het Nederlands. Lezingenreeks leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 23 Nov 2001.
H.J. Bennis (Speaker) (2001). Tegengestelde krachten in taal. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 13 Sep 2001.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2001). Agree, pro and imperatives. Workshop on Agreement, Universiteit Utrecht, Utrecht, 31 Aug 2001.
H.J. Bennis (Organiser) (2000). Fonologische theorie en Nederlandse dialecten. Symposium, Gent, Koninklijke Vlaamse Academie, 2000.
H.J. Bennis (Organiser) (2000). Meertaligheid als uitgangspunt. Evenement, Amsterdam, KNAW, 2000.
H.J. Bennis (Speaker) (2000). On the meaning of the indefinite determiner in predicative NPs. NP-workshop, KUB, Tilburg, 24 Nov 2000.
H.J. Bennis (Speaker) (2000). The theoretical relevance of syntactic microvariation. ACLC lezingen, Universiteit van Amsterdam, 10 Nov 2000.
H.J. Bennis (Keynote speaker) (2000). De Zin. STDH-workshop, Meertens Instituut, Amsterdam, 06 Oct 2000.
H.J. Bennis (Speaker) (2000). The SAND and the theoretical relevance of syntactic microvariation. Workshop on Syntactic Microvariation, Meertens Instituut, Amsterdam, 30 Aug 2000.

H.J. Bennis (Speaker) (2015). Het Meertens Instituut & Korterlands. Rotary Club Amsterdam, 28 Aug 2015.
H.J. Bennis (Speaker) (2013). Korterlands, schrijftaal in verandering. Sancta Maria, Haarlem, 19 Nov 2013.
H.J. Bennis (Speaker) (2013). Goed en fout in taal. Orde van den Prince, Breda, 23 Oct 2013.
H.J. Bennis (Speaker) (2012). Het Korterlands: van oude handschriften tot nieuwe media. HSN-26, Brugge, 16 Nov 2012.
H.J. Bennis (Speaker) (2012). De Gekaapte Brieven. opening website, Rotterdam, Scheepswerf De Delft, 08 Oct 2012.
H.J. Bennis (Speaker) (2012). Taal als mentaal proces. jaarconferentie NOBCO, Bussum / 't Spant, 02 Oct 2012.
H.J. Bennis (Speaker) (2012). Cultureel erfgoed als creatieve industrie. Streektaalconferentie SND, Elst, 28 Sep 2012.
H.J. Bennis (Speaker) (2012). Cultureel Erfgoed en de Creatieve Industrie. bijeenkomst Netwerk Cultureel Erfgoed, stadhuis Hilversum, 31 Aug 2012.
H.J. Bennis (Speaker) (2011). Anarchie in de schrijftaal. Congres Onze Taal, Breda, 26 Nov 2011.
H.J. Bennis (Speaker) (2011). Hij heb, hun hebben & jij kan; over natuur en cultuur in taal. Science Cafe, Tilburg, 18 Jan 2011.
H.J. Bennis (Speaker) (2010). Taal in verandering. SPUI25, Amsterdam, 11 Feb 2010.
H.J. Bennis (Speaker) (2009). Haai heb z'n aaigen vet geïrriteerd aan dat chickie; over taalverandering en taalnormen. UvA Illustere School, Amsterdam, 02 Oct 2009.
H.J. Bennis (Speaker) (2009). Taalvariatie als uitgangspunt. Symposium Meertaligheid; Gemeente Utrecht, Utrecht, 23 Apr 2009.
H.J. Bennis (Speaker) (2009). Volkscultuur en wetenschap. Congres Volkscultuur en overheidsbeleid, Utrecht, 12 Feb 2009.
H.J. Bennis (Speaker) (2008). (alfa + gamma) ≠ beta. Debat – echte wetenschap: alfa vs beta, Amsterdam Crea/UvA, 11 Nov 2008.
H.J. Bennis (Speaker) (2008). Dynamische Tradities. Opening Jaar van de Tradities, Hilversum, 01 Nov 2008.
H.J. Bennis (Speaker) (2008). niet w88 gwn ff lkkr tsjille op t MI. wetenschapsdag Meertens Instituut, Amsterdam, 19 Oct 2008.
H.J. Bennis (Speaker) (2007). Gaat het Nederlands teloor?. Wetenweek KNAW, Amsterdam, 18 Oct 2007.
H.J. Bennis (Speaker) (2006). Korterlands; sms-taal en andere korte schrijftalen. Wetenschapsdag, Meertens Instituut, Amsterdam, 22 Nov 2006.
H.J. Bennis (Speaker) (2006). Syntactic Atlas of Languages of Europe (SALE). Syntactic Doubling, Meertens Instituut, Amsterdam, 18 Mar 2006.
H.J. Bennis (Speaker) (2006). Van Statenbijbel tot paardenbloem; over de (on)veranderbaarheid van taal. Het Glazen Huis, Klarenbeek, 02 Feb 2006.
H.J. Bennis (Speaker) (2006). Van Statenbijbel tot paardenbloem. historische vereniging, Woerden, 18 Jan 2006.
H.J. Bennis (Speaker) (2005). Taalverandering en taalverloedering. Openbare Bibliotheek Geuzenveld, Amsterdam, 19 Apr 2005.
H.J. Bennis (Speaker) (2005). De verloedering van het Nederlands. Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam, 09 Mar 2005.
H.J. Bennis (Speaker) (2004). Work on sound materials at the Meertens Institute; choices, policies, priorities. TAPE-seminar, KNAW / ECPA, Amsterdam, 12 Oct 2004.
H.J. Bennis (Speaker) (2004). Bedreigde talen (dagvoorzitter). NWO-congres Bedreigde Talen, NWO, Den Haag, 28 Aug 2004.
H.J. Bennis (Speaker) (2004). Symposium Straatlied (middagvoorzitter). KB, Den Haag, 23 Jan 2004.
H.J. Bennis (Speaker) (2002). Waarom taalkundigen niet kunnen schrijven. Taalgala, LOT, Utrecht, 11 Oct 2002.
H.J. Bennis (Speaker) (2002). Onderzoekscholen in de Geesteswetenschappen. KNAW Afdeling Letterkunde, Amsterdam, 28 Feb 2002.
H.J. Bennis (Speaker) (2001). Bestaat het Nederlands? En zo ja, hoe lang nog?. Lezingen ITS, Universiteit van Amsterdam (Scheikunde), Amsterdam, 14 Dec 2001.
H.J. Bennis (Speaker) (2001). Bestaat het Nederlands en zo ja, hoe lang nog. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 17 Nov 2001.
H.J. Bennis (Speaker) (2000). De noodzaak van meertaligheid en de betekenis van taal als factor voor de sociale cohesie. Nederlands-Duitse Conferentie, Felix Meritis, Amsterdam, 02 Feb 2000.

Bennis, H. J. (Author). (2006). Het Goemans.
Israël, T. I. (Author), & Bennis, H. J. (Author). (2000). De Syntaxis van het Nederlands (CD-ROM).