skip to main content

Is er nog toekomst voor de dialecten?

Steeds minder mensen spreken een dialect. Maar dat betekent niet dat we in Nederland allemaal hetzelfde Nederlands spreken. Er is natuurlijk ook nog zoiets als een regionaal accent, en er zijn woorden die bij een bepaalde streek horen, zoals frietje tegenover patatje.

http://www.taalcanon.nl/vragen/sterven-de-nederlandse-dialecten-uit/

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/jongeren-spreken-geen-dialect-maar-gebruiken-vette-dialectwoorden

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/jongeren-spreken-geen-dialect-maar-regiolect

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/de-dialecten-van-het-nederlands