skip to main content

Juli 2017: Elsevier Weekblad, speciale editie Nederlandse tradities

In de reeks speciale uitgaven van Elsevier Weekblad verscheen in juli de speciale editie Nederlandse tradities, het verhaal achter 29 markante nationale en provinciale gebruiken, waarin samensteller Gertjan van Schoonhoven ingaat op de ontstaansgeschiedenis van  gebruiken het jaar rond – van Nieuwjaarsduik tot het afsteken van vuurwerk, en van specifieke provinciale – van de TT in Assen tot Vlaggetjesdag in Zuid-Holland. Voor het onderzoek bezocht Van Schoonhoven meerdere malen de bibliotheek van het Meertens Instituut.