skip to main content

Twee nieuwe vrouwelijke hoogleraren verbonden aan Meertens Instituut

Het academische jaar 2017-2018 gaat bij het Meertens Instituut van start met twee nieuwe vrouwelijke hoogleraren, prof.dr. Marjo van Koppen en prof.dr. Irene Stengs. 

Marjo van Koppen
Marjo van Koppen bekleedt per 1 september 2017 de leerstoel “Variatielinguïstiek” aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daarnaast treedt Van Koppen vanaf 1 september als senior-onderzoeker in dienst bij het Meertens Instituut.

Marjo van Koppen promoveerde in Leiden en werkt sinds 2005 in Utrecht, eerst als postdoc en later als universitair docent. In 2010 won ze de universitaire prijs “jong docent van het jaar”. Voor haar taalkundige onderzoek verwierf ze diverse subsidies, waaronder een NWO-Vidi.
 
Haar onderwijs en onderzoek richten zich vooral op Nederlandse taalkunde. Zij is geïnteresseerd in de syntactische variatie binnen het Nederlands: de zinsbouw van Nederlandse dialecten en oudere fasen van het Nederlands. Zij bekijkt die varianten vanuit een generatief taalkundig perspectief.

Irene Stengs
Irene Stengs is per 1 september benoemd als bijzonder hoogleraar "Antropologie van ritueel en populaire cultuur” bij de afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit. Stengs is sinds 2002 verbonden aan het Meertens Instituut, in de laatste jaren als senior-onderzoeker en voorzitter van de onderzoeksraad.  

Stengs doet onderzoek in Nederland en Thailand. Zij verdiept zich in hedendaagse herdenkingsrituelen, bijvoorbeeld rondom André Hazes en Theo van Gogh, de Schipholramp, MH17-ramp of bermmonumenten. Ook bestudeert Stengs processen van erfgoedvorming, denk hierbij aan de musealisering van herdenkingsmateriaal, Anne Frankboom, passie-tradities. De alledaagse aanwezigheid van celebrities (André Rieu, Roy Donders) behoren bovendien tot haar onderzoeksveld. Haar Thaise onderzoek richt zich vooral op de verering van de monarchie, en de rol van beeldcultuur hierin.

In haar werk heeft de verwevenheid van rituelen, media en populaire cultuur altijd centraal gestaan. Stengs is vooral geïnteresseerd in de cultuur van het dagelijks leven en de samenhang hiervan met bredere maatschappelijke kwesties en ontwikkelingen. In de door diversiteit gekenmerkte Nederlandse samenleving komen kwesties vaak tot uitdrukking via publieke rituelen, zoals bij massale rouwbetuigingen na de dood van helden, of in de discussies rond religieuze feestdagen (offerfeest, Pasen) en het Sinterklaasfeest.