skip to main content

Juli 2017: Zeeroverslied uit 1630 teruggevonden via Meertens Instituut

Historicus Nykle Dijkstra uit Leeuwarden, verbonden aan de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, vond het zeeroverslied op goed geluk. ,,Ik typte 'Dokkum’ in in het archief van de Nationale Liederenbank van het Meertens Instituut’’, zegt Dijkstra. ,,Hier vond ik een verwijzing naar het origineel dat in de London Library lag.’’ Het zogenaamde 'BeclachLiedt' verhaalt gedetailleerd over Duinkerker zeerovers die rovend langs de Friese kust voeren en uiteindelijk door twee kapiteins van de Dokkumer Admiraliteit door een list gevangen genomen werden. Vijf zeerovers werden uiteindelijk in Dokkum opgehangen.

Lees meer over de vondst in de Leeuwarder Courant en bij Omrop Fryslân (met geluidsfragmenten).

Zoek ook in de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut.