skip to main content

Nieuw consortium ‘Het mentale lexicon’

Onderzoek naar de structuur van onze woordenschat wordt momenteel verricht vanuit verschillende disciplines en met verschillende methodes. In juni 2017 is op het Leidse Lorentz Center een groep Nederlandse en Vlaamse taalkundigen, letterkundigen, historici, psycholinguïsten en taaltechnologen bijeengekomen om kennis en informatie op dit terrein uit te wisselen.

De workshop is georganiseerd door Nicoline van der Sijs (Meertens Instituut), Marc Brysbaert (Ghent University), Dirk Geeraerts (University of Leuven) en Isa Maks (VU, Amsterdam). Een van de resultaten van de workshop is de oprichting van een consortium getiteld ‘Het mentale lexicon’.

Praktische toepassingen

Het primaire doel van het consortium is informatie, data, methodes en onderzoeksvragen te delen. De eerste stap is de mogelijkheid te onderzoeken om  een infrastructuur te bouwen waarop de verschillende datasets aan elkaar worden gelinkt en doorzoekbaar gemaakt. Vooralsnog ligt de focus op Nederlandstalige datasets.

Daarnaast wordt nagedacht over een gemeenschappelijke subsidieaanvraag om nieuwe onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Ook is er oog voor meer praktische toepassingen van de gelinkte datasets en de gecombineerde kennis. Voorbeelden zijn textmining, taaltoetsen, tweedetaalverwerving of de samenstelling van innovatieve (digitale) woordenboeken die gebaseerd zijn op de manier waarop concepten in het menselijke brein met elkaar zijn verbonden.

Nederland en Vlaanderen

Tot slot zal het consortium zich ervoor inspannen dat het aantal respondenten op grootschalige surveys representatief is voor zowel Nederland als Vlaanderen. Om het ijzer te smeden nu het heet is, roept het consortium u als lezer hierbij op om de enquête rond woordassociaties in te vullen en zo ruim mogelijk te verspreiden binnen het eigen netwerk van onderzoekers, studenten, scholieren etc. De meeste invullers komen momenteel uit Vlaanderen, dus respondenten uit Nederland zijn zeer welkom.

Iedereen die geïnteresseerd is in theoretische vragen en/of praktische toepassingen rond het mentale lexicon kan zich bovendien als lid aanmelden van het piepjonge consortium ‘Het mentale lexicon’. Stuur in dat geval een berichtje aan Nicoline van der Sijs. Het e-mailadres staat ook open voor iedereen die suggesties heeft voor relevante datasets of corpora.

Lees het volledige verslag terug op Neerlandistiek.