skip to main content

September 2017: Applaudiseren voor Van der Laan

Deze maand maakte Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, bekend dat hij zijn werkzaamheden vanwege het vergevorderde stadium van zijn slopende ziekte definitief neerlegt. Dezelfde avond lieten burgers van Amsterdam  voor het huis van de zieke burgemeester een luid applaus laten klinken. Zij lieten zo waardering blijken voor Van der Laans 'inzet en betrouwbaarheid'.

 
Dat de verering van een burgervader grootse vormen kan aannemen is niets nieuws. 'Al is het gaan staan klappen voor een ambtswoning wel bijzonder', zegt Irene Stengs, bijzonder hoogleraar antropologie van ritueel & populaire cultuur aan het Meertens Instituut. Zij stond zelf ook in de massa te applaudisseren, ook om deze nieuwe rituele vorm te observeren.

Volgens Stengs komt de liefde voor een burgemeester vooral voort uit het gevoel dat deze bestuurder erg dichtbij staat. Waar de politiek in Den Haag ver weg en zakelijk is – 'en waar niemand luistert' – kun je als burger zo naar het Stadhuis.
Lees verder in de Volkskrant. (Let op: plusartikel €)

Foto: Flickr, Tribute to Eberhard van der Laan (CC BY-NC 2.0)