skip to main content

September 2017: Dialect in de peuterspeelzaal

Welke talen spreken leerkrachten tijdens de alledaagse praktijk in de peuterspeelzaal? Wanneer spreken leerkrachten dialect met de kinderen en wanneer gebruiken zij Nederlands? Zegt het gebruik van Nederlands of dialect iets over de situatie? Leonie Cornips geeft een inkijkje in kinderopvangcentra in de column Taalhiërarchie (uit: Dagblad De Limburger). 

Foto: Flickr.com, Hear No See No Speak No Evil door Billy Rowlinson (CC BY 2.0)