skip to main content

November 2017: ‘Aangeschoten zijn’, twee mogelijke verklaringen voor de uitdrukking

Er zijn veel gezegdes en uitdrukkingen uit de scheepvaart overgebleven in onze taal. Dat geldt ook voor het woord ‘aangeschoten’. Waar komt dit begrip vandaan? Er zijn twee etymologische verklaringen in omloop. Is het wel een scheepvaartsterm? Of een jagersterm? En wanneer ben je ladderzat? Historiek duikt samen met het Meertens Instituut in het glaasje… pardon… onderwerp. 

Foto: Jenevermuseum