skip to main content

November 2017: Onderzoek naar populisme en religie op Twitter en Facebook

Populistische bewegingen verwijzen op Twitter en Facebook vaak naar christendom en jodendom. Waarom doen ze dat? Religiewetenschapper Ernst van den Hemel kreeg onderzoeksgeld om bij het Meertens Instituut het onderzoeksproject ”Populisme, social media en religie” te starten.

Van den Hemel: „Populistische bewegingen gebruiken vaak religieuze termen op sociale media, al worden daar vaak andere zaken aan verbonden dan die mensen in de kerk horen. Er wordt gediscussieerd over het verschil tussen de joods-christelijke cultuur en de islam, maar ook over het behoud van het woord Pasen in de HEMA of het belang van christelijk erfgoed. Aan de berichten op Twitter en Facebook kun je zien wat deze bewegingen belangrijk vinden en wat niet – dus wat hun beeld van de Nederlandse identiteit is.”

Lees verder in het Reformatorisch Dagblad.

Foto: Flickr.com, Ghost Prayin (CC BY 2.0)