skip to main content

De geschiedenis van Nederlands taalcontact

Dit bestaat uit een aantal projecten die naar verschillende perioden in de geschiedenis kijken om te bezien hoe standaardisatie variëteiten van het Nederlands heeft beïnvloed. Het neemt ook historische processen van standaardisatie in beschouwing, die mogelijk minstens deels als een antwoord op contact kunnen worden gezien.