skip to main content

Derivationele morfologie van het Nederlands

Binnen het Meertens Instituut is in het verleden veel morfologisch onderzoek verricht, maar dit was altijd gericht op de flexie. In de komende onderzoeksperiode willen we ons met name richten op derivationeel-morfologisch onderzoek, zowel naar de standaardtaal (binnen Taalportaal) als binnen de dialecten (op basis van de grote databestanden die het Meertens Instituut in de loop van de jaren heeft aangelegd en op basis van nieuw uit te voeren surveys) als naar de historische situatie (op basis van onder andere de infrastructuur Nederlab). 

Er loopt een vrije competitie-aanvraag waarvan de centrale onderzoeksvraag is welke factoren productiviteit bepalen, en hoe afleidingen worden geproduceerd: worden ze als geheel opgeslagen in en opgehaald uit het geheugen, worden ze bijvoorbeeld telkens opnieuw afgeleid uit een taalregel die woorden combineert met voor- of achtervoegsels, of is er sprake van een ingewikkeldere combinatie van opslag en rekenwerk?

Onderzoekers: Marc van Oostendorp, Nicoline van der Sijs, Ton van der Wouden