skip to main content

Het ontstaan van complexe werkwoordconstructies in het Germaans

Alle Germaanse talen kennen complexe werkwoordconstructies met twee of meer hulpwerkwoorden, zoals: Ik moet kunnen komen / I must be able to come of Ik heb/ben kunnen komen / I have been able to come. De periode van ontstaan en de voorwaarden waaronder verschillen per taal, waardoor er tussen de talen allerlei variatie bestaat. 

Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke oorzaken en mechanismen hebben geleid tot het ontstaan van de complexe werkwoordconstructies en hoe de verschillen zijn te verklaren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers Evie Coussé en Gerlof Bouma van de Universiteit Göteborg. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van historische grammatica’s en bestaande historische corpora, maar daarnaast wordt binnen het project een nieuw corpus samenstellen, dat vergelijkend onderzoek van de Germaanse talen mogelijk maakt, namelijk een meertalig parallel corpus van historische en moderne bijbelvertalingen. Via een dergelijk parallel bijbelcorpus komen veranderingen binnen en tussen de verschillende talen aan het licht: de bijbel is immers in alle talen vertaald en er zijn in de loop van de tijd telkens nieuwe vertalingen van gemaakt.

Onderzoeker: Nicoline van der Sijs