skip to main content

Microvariatie in Taalverandering

Hoewel patronen in de manier waarop talen veranderen vergelijkbaar zijn, voltrekken veranderingen zich niet noodzakelijk even snel. Deze observatie leidt tot een van de meest fundamentele vragen in de taalkunde: wat veroorzaakt taalverandering? Taalveranderingen kunnen enerzijds verklaard worden uit grammaticale eigenschappen van de taal zelf (interne triggers), en anderzijds uit de socio-culturele contexten waarin de taal wordt gebruikt (externe triggers). Hoe de grammatica en de sociaal-culturele context interageert is echter verre van duidelijk.

Het doel van dit project is om de interactie tussen interne en externe triggers systematisch te onderzoeken, om een breed overzicht te krijgen van de manieren waarop taalverandering in gang wordt gezet. Het project gebruikt een innovatieve interdisciplinaire aanpak, waarin het inzichten combineert uit drie taalkundige disciplines: formele taalkunde (het grammaticale perspectief op taalverandering), sociolinguïstiek (het socio-culturele perspectief) en computationele taalkunde, om taalverandering te modelleren.

Onderzoek: Gertjan Postma, Marjo van Koppen, Marc van Oostendorp, Hans Broekhuis