skip to main content

Nederlandsheid

Het culturele eigene beleeft een hoogconjunctuur. Aan Nederlandse cultuur, tradities, architectuur, design, erfgoed, eten, religie, normen en waarden wordt nadrukkelijk aandacht besteed. De vraag is waarom zich dit nu, in de 21ste eeuw, voltrekt. 

Vanuit verschillende invalshoeken wordt onderzocht welke emotionele, esthetische en politieke dimensies vormgeven aan wat in dit project als Nederlandsheid wordt aangeduid. Hoe wordt Nederlandse cultuur gecommodificeerd? Hoe krijgt Nederlandsheid vorm en uitdrukking via rituelen en populaire cultuur? Welke rol spelen religiositeit en processen van secularisering? Hoe verhoudt Nederlandsheid zich tot het koloniale verleden en het postkoloniale heden? In welke talige vormen komt Nederlandsheid tot uitdrukking?

Onderzoekers: Markus Balkenhol, Sophie Elpers, Peter Jan Margry, Irene Stengs