skip to main content

Partikels in literaire en niet-literaire corpora

Traditionele grammatica's beschrijven vooral die fenomenen die traditioneel in grammatica's beschreven worden. Voor sommige zaken, zoals partikels en andere spreektaalfenomenen, is nauwelijks plaats in dat soort grammatica's, en ook veel theoretische grammatica’s weten daar niet altijd raad mee. 

Toch zijn ze interessant. Samen met Karina van Dalen-Oskam (Huygens) onderzoeken we of we iets met partikels en andere functiewoorden kunnen om de vraag "wat is literatuur" te beantwoorden. Er is anekdotisch bewijs dat vertalingen uit het Engels minder modale partikels bevatten dan vergelijkbaar oorspronkelijk Nederlands proza. We gaan dat met kwantitatieve methoden toetsen in een corpus van originele en vertaalde literatuur. Vervolgens zullen we nagaan hoe dat zit met vertalingen uit het Duits en het Frans, en of verschillende niveaus van literatuur corresponderen met verschil in partikelgebruik. Ook bekijken we of distributionele semantiek bruikbaar kan zijn om meer te weten te komen over de betekenis van partikels.

Onderzoekers: Ton van der Wouden, Folgert Karsdorp