skip to main content

Regionale identiteitsconstructie door talige praktijken

In dit project wordt de dubbele rol van ‘taal’ onderzocht: taal is voor mensen een middel om cultuur en een gemeenschap te (re)produceren maar taal vormt zelf ook het hart van een cultuur/gemeenschap. Als groepsidentificaties veranderen, veranderen gemeenschappen, culturen en talen en in die veranderingen construeren groepen zich weer. 

De relatie tussen individu (groepen mensen), plek en taal zal als veel meer complex, fluïde, meerdimensionaal en ambigu onderzocht worden dan in het meer traditionele taalkundig onderzoek zoals dialectologie. In dit perspectief is een ‘plek’ zoals een straat, regio, Nederland of Europa het resultaat van de vrijwillige keuzes die verschillende groepen mensen maken hoe zij de wereld zoals zij die beleven indelen. Vanuit deze context impliceert een plek creëren dat groepen mensen op een bepaalde wijze spreken en op deze wijze ook herkenbaar voor anderen zijn die hen daardoor als van één en dezelfde plek identificeren. De concepten die centraal staan zijn: maakbaarheid (agency), belonging en place-making en taalvariatie staat voor talige vormen (lexicaal, morfologisch, syntactisch), code-wisselen en taalkeuze.

Onderzoekers: Leonie Cornips