skip to main content

Taalcultuur

De interdisciplinaire studie van ‘taalcultuur’, betreft een benadering waarin ideologie, en talige en culturele vormen en handelingen in volwaardige samenhang en in relatie tot elkaar worden bestudeerd. Het onderzoek beoogt inzicht te genereren in hoe geïnternaliseerde normen en waarden, gevestigde categorieën en dominante ideologieën op elkaar ingrijpen, elkaar versterken of juist tegenwerken bij de (onbewuste) voorkeuren die mensen hebben voor bepaalde talige en culturele elementen. 

Door de interdisciplinaire invalshoek wordt het mogelijk gevestigde concepten en onderzoeksmethoden op originele manier te bevragen en nieuwe wegen te bewandelen, ten einde de mogelijkheden die vanuit de taalkundige, sociolinguïstische en antropologische benadering geboden worden met elkaar te verbinden. Centrale concepten in dit project zijn: effecten van globalisering op het lokale, het lokale eigene, talige en culturele identiteitsconstructie(s), ‘belonging’ en processen van ‘place-making’.

Het Taalcultuurproject is bedoeld als een creatieve, experimentele ruimte die open staat voor zowel de onderzoekers van etnologie en variatielinguïstiek, alswel (inter)nationale collega’s om in gezamenlijkheid aan vernieuwend, interdisciplinair onderzoek te werken.