skip to main content

Variabele en invariabele eigenschappen van het Nederlands

Deze projecten nemen een grammaticaal perspectief en proberen vast te stellen welke eigenschappen van het Nederlands relatief stabiel zijn én welke relatief variabel zijn, zowel synchroon als diachroon.