skip to main content

Maart 2018: ‘Niets is zo verandelijk als ritueel’

De ‘Dutch passion for the Passion’. De aandacht ervoor fascineert antropologe Irene Stengs al jaren: "Te beginnen met de jaarlijkse opvoering van de Matthäus Passion in Naarden. Die van Tegelen is in 2014 zelfs op de nationale inventaris van immaterieel erfgoed geplaatst. En natuurlijk de populariteit van The Passion, het idee loopt door de hele samenleving heen. Nederlanders gaan daar naartoe, bijvoorbeeld naast hun bezoek aan een uitvoering van de Matthäus Passion. De belangstelling is niet eenduidig."

Maar de toenemende aandacht voor christelijke feestdagen, ook onder niet-christenen, komt voort uit maatschappelijke onrust over de aanwezigheid van moslims met hun eigen feestdagen, aldus Stengs in Volzin. Lees meer over de wijze waarop mensen betekenis geven aan zichzelf en hun omgeving met rituelen. "Traditie en vernieuwing vormen een weerbarstig koppel."

Foto: Irene Stengs