skip to main content

Stimmen fan Fryslân: app herkent waar je als spreker van het Fries vandaan komt

Het Meertens Instituut heeft meegewerkt aan Stimmen fan Fryslân, een project dat niet alleen de meertaligheid van Friesland onderzoekt, maar ook deelnemers interactief met deze meertaligheid laat spelen. Het project wordt geleid door Rijksuniversiteit Groningen. In Friesland kom je een enorme variatie aan gesproken talen tegen: Fries, Nederlands, Papiaments, Duits, Stadsfries, Stellingwerfs, zelfs Oost-Amelands, West-Amelands en nog veel meer. Door een grote diversiteit aan talen en dialecten is de provincie een voorbeeld voor hoe meertaligheid werkt in de rest van de wereld.

Het doel van Stimmen fan Fryslân is het verzamelen van data over meertaligheid voor onderzoek naar het taallandschap van Friesland. Op den duur worden de data ook beschikbaar gesteld aan bedrijven die spraaktechnologie gebruiken. Dat moet er toe leiden dat ook Fries en andere noordelijke dialecten gesproken kunnen worden tegen bijvoorbeeld Siri, de spraakcomputer op de iPhone. Die is nu alleen in het Nederlands.

Stimmen-app
Voor het verzamelen van data is de Stimmen-app gelanceerd met een dialectquiz die vraagt hoe de appgebruiker een bepaald woord uitspreekt. Bovendien raadt de app waar je als spreker van het Fries vandaan komt. De quiz is vooral voor mensen die uit Friesland komen. De opneemfunctie kan ook door mensen buiten de provincie worden gebruikt.

>> Naar de website van Stimmen fan Fryslân.
>> Zie ook het nieuwsbericht van Omrop Fryslân.
>> Stimmen fan Fryslân is onderdeel van Lân fan taal, een groot talenproject dat weer onderdeel is van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
>> Andere taal- en dialectapps (voor het Engels, Duits en Limburgs).