skip to main content

Vertrokken Nederlands: welke veranderingen maken de Nederlandse taal of dialecten en de Nederlandse cultuur in den vreemde door?

Van 3 tot en met 6 april is op het Leidse Lorentz Center de workshop ‘Citizen Science Lab: Sampling Language and Culture’ gehouden, mede georganiseerd door het Meertens Instituut. Centraal stond de vraag hoe grootschalig onderzoek naar het Nederlands in het buitenland kan worden uitgevoerd. Een verslag van de workshop staat op Neerlandistiek.nl.

Als vervolg op de workshop wordt een pilotonderzoek opgezet om te bekijken in hoeverre het mogelijk is via een netwerk van geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen te achterhalen welke veranderingen de Nederlandse taal of dialecten en de Nederlandse cultuur in den vreemde doormaken. Hiervoor is een eerste website in het leven geroepen. In de nieuwsbrief van juni besteden we meer aandacht aan het project. Ondertussen kunnen belangstellenden zich aanmelden bij de facebookgroep Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch.