skip to main content

Oproep aan geƫmigreerde Nederlanders en Vlamingen

In onze nieuwsbrief van juni 2018 besteedden we aandacht aan Vertrokken Nederlands, het grootschalige onderzoek dat Nicoline van der Sijs van het Meertens Instituut gaat uitvoeren naar de taal van Nederlandse emigranten.
 
Inmiddels hebben we, in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, een enquête opgesteld voor alle geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, en voor iedereen die afstamt van Nederlandse of Vlaamse emigranten. Het doel van de enquête is om in kaart te brengen waar moedertaalsprekers van het Nederlands of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect danwel regionale taal verspreid over de wereld wonen; in welke situaties zij hun moedertaal gebruiken; en of en hoe ze hun moedertaal doorgeven aan de volgende generatie.
Ga hier naar de Nederlandstalige enquête
Ga hier naar de Engelstalige enquête
 
Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch en via de Facebookgroep Vertrokken Nederlands, waarvoor iedereen zich kan aanmelden.
 
Wij stellen het zeer op prijs stellen als u de enquête invult. Wij zijn  tevens op zoek naar medewerkers die bereid zijn  om de rol van ‘burgerwetenschapper’ of ‘citizen scientist’ op zich te nemen en namens ons in het buitenland een netwerk van emigranten aan te leggen waarbinnen de enquête kan worden verspreid, bijvoorbeeld onder ouderen die niet gemakkelijk toegang hebben tot internet, of onder jongeren die slechts weinig of helemaal geen Nederlands spreken. Als u samen met ons als burgerwetenschapper het onderzoek vorm wilt geven, stuur dan een berichtje aan projectleider Nicoline van der Sijs, e-mailadres: post@nicolinevdsijs.nl. Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden voor overige vragen en opmerkingen.
 
Foto: Tientallen Nederlanders aan de reling van een schip, wachtend op vertrek naar Australië terwijl familie op de kade toekijkt. Circa 1950. Nationaal Archief, geen copyrightrestricties bekend.