skip to main content

In memoriam Jurjen van der Kooi

In memoriam

Jurjen van der Kooi (Hardegarijp 22-12-1943 – Drachten 4-9-2018).

Met grote verslagenheid is kennis genomen van het overlijden van Jurjen van der Kooi. Jurjen was vele jaren onderzoeker en hoofddocent aan het Nedersaksisch en Fries Instituut van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen, onder andere op het gebied van vertelcultuur. Jurjen was een gedreven publicist en een vraagbaak voor wie maar een beroep op hem deed. Hoewel Jurjen al langere tijd problemen had met zijn gezondheid, komt zijn overlijden toch erg plotseling, en treft ons diep.

In 1979 publiceerde Jurjen van der Kooi een bundel Volksverhalen uit Friesland. Zijn proefschrift uit 1984 was een uitgebreide typencatalogus van Friese volksverhalen, maar tevens een analyse van de inhoud en achtergronden van de verhalen, de vertellers en de verzamelaars. Jurjen voerde in 1999 de hoofdredactie over de Nieuwe Groninger Encyclopedie. In 2000 publiceerde hij een Friese sagenbundel over het bovennatuurlijke onder de titel De nachtmerje fan Rawier. En in 2003 publiceerde hij over Groninger volksverhalen in Van Janmaanje en Keudeldoemke. Daarmee zijn slechts enkele van zijn vele publicaties genoemd.

In samenwerking met medewerkers van het Meertens Instituut kwamen boeken als Van Aladdin tot Zwaan Kleef Aan (1997) en Verhalen van Stad en Streek (2010) tot stand.

Voor zover zijn conditie het toeliet, is Jurjen ook na zijn pensionering blijven doorwerken, en heeft zijn passie voor verhalen en vertellers hem nooit verlaten.

Met het heengaan van Jurjen van der Kooi verliezen we een prettige, erudiete en vaderlijke collega.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte met dit verdrietige verlies.