skip to main content

September 2018: Wetenschappers trekken aan de bel over studentenaantallen studie Nederlands

Het begon allemaal met een klein bericht in de universiteitskrant van de Vrije Universiteit, vorige week.

Door teruglopende studentenaantallen – dit jaar zes eerstejaars, vorig jaar vijf – dreigt de opleiding Nederlands te verdwijnen. Marc van Oostendorp, taalonderzoeker aan het Meertens Instituut en hoogleraar Nederlands in Nijmegen, schreef erover op zijn goed gelezen blog Neerlandistiek en meldde dat de landelijke aanwas al jaren daalt. In 2008 waren er, alle universiteiten samen genomen, meer dan vijfhonderd eerstejaars, nu zijn het er minder dan tweehonderd.

Van Oostendorp en Hans Bennis, secretaris van de Taalunie, trekken aan de bel. Waardoor komt deze trend, en wat kunnen we ertegen doen? Lees verder in het Nederlands Dagblad (gratis na registratie).

Foto: Simone Wolff