skip to main content

September 2018: Nederland een calvinistisch land? Dat is nou een nationale mythe.

Nederland calvinistisch? De verzuiling lange tijd allesbepalend? Het nieuwe boek ‘Wereldgeschiedenis van Nederland’ maakt aan veel nationale mythes een einde, ook over ons religieuze verleden. Talloze verhalen dragen bij aan het beeld van Nederland als calvinistisch land. Zo is lang beweerd dat de Statenvertaling de grondlegger van de Nederlandse taal is. Onjuist, schrijft taalkundige Nicoline van der Sijs van het Meertens Instituut in haar bijdrage. De bijbelvertaling was al oubollig bij het verschijnen.
Lees verder in Trouw.

Afbeelding: Bijbelcitaat, 1646. Via Rijksstudio.