skip to main content

Oktober 2018: “Lees ze!” Ze?

"Lees ze!" Wat is dat woordje 'ze'? Is dat misschien een nieuwe werkwoordsuitgang in het Nederlands? Ton van der Wouden, taalkundige bij het Meertens Instituut, schreef een artikel over deze kwestie dat deze maand in de bundel Linguistics in the Netherlands verschijnt. Hij laat daarin zien dat dit 'ze' op maar liefst drie verschillende manieren benoemd kan worden: als een persoonlijk voornaamwoord, als een bijwoordje of als een werkwoordsuitgang.
In NRC legt Ton van der Wouden deze drie vormen in het kort uit.