9 november 2018

Meertens Tune Collections uitgebreid met de melodieën van 18.000 liederen

Het Meertens Instituut heeft de Meertens Tune Collections (MTC) na jarenlange voorbereidingen aangevuld met de gedigitaliseerde gegevens van 18.000 liederen. Met de Meertens Tune Collections stelt het Meertens Instituut datasets met gedigitaliseerde melodieën beschikbaar voor onderzoekers en andere geïnteresseerden. Door de collecties als geheel aan te bieden, wordt het mogelijk om op grote schaal vergelijkingen te doen. Dit is een aanvulling op de online interface van de Nederlandse Liederenbank, waarin juist gezocht kan worden naar de gegevens van individuele liederen.

De 18.000 liederen die onlangs aan de Meertens Tune Collections toegevoegd zijn, zijn afkomstig uit bronnen van de zestiende tot de twintigste eeuw en vormen één van de grootste academische collecties gedigitaliseerde melodieën ter wereld. Deze collecties worden bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar melodische gelijkenis, of naar automatische analyse van melodische structuur. Onbekende melodieën kunnen hierdoor bijvoorbeeld makkelijker geïdentificeerd worden. Naast vindplaatsen, dateringen en geografische metadata van de liederen, zijn ook de complete liedteksten toegevoegd. Het transcriberen van de melodieën was secuur handwerk waaraan liedonderzoekers sinds 2006 gewerkt hebben. Hiermee is een dataset van hoge kwaliteit beschikbaar gekomen.

 
In de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut zijn ruim 175.000 Nederlandse liederen ontsloten, van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw. Dit zijn liefdesliederen, spotliederen, geuzenliederen, psalmen en andere religieuze liederen, volksliederen, kinderliederen, sinterklaas- en kerstliedjes en nog veel meer.