skip to main content

Nieuwsbrief november 2018

In de nieuwsbrief van november een interview met Irene Stengs, die op 9 november aan de VU haar oratie uitsprak met de titel Gepopulariseerde cultuur, ritueel en het maken van erfgoed. Centraal in haar onderzoek staan zogenaamde high density events: gebeurtenissen met een hoge dichtheid aan emoties, beelden en mensen die zich erbij betrokken voelen. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen zijn de redding van de Thaise grottenjongens afgelopen zomer en de monsterzwemtocht van Maarten van der Weijden.

Verder in de nieuwsbrief aandacht voor de Meertens Tune Collections, die zijn aangevuld met gedigitaliseerde gegevens van 18.000 liederen. Het Meertens Instituut werkte ook mee aan de totstandkoming van een nieuwe website voor het onderwijs over ons culturele erfgoed en stuurde een tweede vragenlijst uit van het project Staat van het Nederlands, een project van het Meertens Instituut, de Universiteit Gent en de Taalunie. Ook daarover leest u meer in de nieuwsbrief.

De Vraag van de Maand gaat over het Hooghaarlemmerdijks: welk dialect wordt hiermee bedoeld? Nicoline van der Sijs geeft antwoord. Bovendien kunt u uw eigen kennis van het Amsterdams testen in een door het Meertens Instituut ontwikkelde quiz.