skip to main content

Meertensuitgaven gescand en doorzoekbaar gemaakt

Er zijn in de geschiedenis van het Meertens Instituut veel seriewerken uitgegeven die bedoeld waren voor een breder publiek dan alleen collega-onderzoekers. De langlopende serie ‘Volkskundig Bulletin’ is daar een voorbeeld van, naast series als ‘Publikaties van het P.J. Meertens Instituut’ en ‘Bijdragen en Mededelingen’.
Bij het Meertens Instituut komen regelmatig vragen binnen van mensen die op zoek zijn naar een bepaald artikel uit zo’n serie. Daarom is de afgelopen tijd een groot aantal publicaties gescand en doorzoekbaar gemaakt. Op de Meertens website vindt u een overzicht van alle tot nu toe gescande artikelen. Het werk is nog niet klaar, de komende maanden zullen nieuwe artikelen worden toegevoegd uit publicaties waarvan het auteursrecht bij het Meertens Instituut of de KNAW berust.

Foto: Femke Niehof