skip to main content

November 2018: Hoe klinkt de tijd?

Elise ’t Hart, oprichter van het Instituut voor Huisgeluid, is de eerste artist in residence van het Meertens Instituut. Zij filtert historische opnames op geluiden die verdwenen zijn uit ons dagelijks leven. Het instituut voor Nederlandse taal en cultuur, dat tot in detail werd vastgelegd in J.J. Voskuils magistrale romancyclus Het Bureau, archiveerde vanaf 1950 duizenden uren materiaal. Er wordt gesproken over gebruiken en gewoonten, gezongen en verhalen verteld.

 "Tussen de regels door hoor je andere, non-verbale dingen. Het gaat mij om de onbedoelde geluiden die onderzoekers soms zelfs als storend ervoeren. Het rinkelen van kop en schotel, tikkende klokken, fluitketels, het rrrrrrring-rrrrring van de telefoon, het constant afstrijken van lucifers om sigaretten aan te steken. Het is het geluid van nostalgie." De werktitel van het project waar ’t Hart gedurende een half jaar aan werkt, is dan ook 'Hoe klinkt de tijd?' Haar verblijf mondt uit in een podcastserie. Lees verder in Het Parool.

Foto: Elise 't Hart