skip to main content

Stageplaats bij project Stille Tochten

Projectbeschrijving

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de KNAW dat zich bezighoudt met taal en cultuur. Binnen de cultuursectie is er ruimte voor een stagiair(e) die zich gaat bezighouden met de verdere op- en uitbouw van de databank Stille Tochten (zoals gehouden na ‘zinloos geweld’, rampen etc.) en daarbij ook enig zelfstandig onderzoek naar een dergelijke tocht uitvoert.

Profiel van de stagiair(e)

Voor wie: de stage staat open voor studenten letteren, cultuurwetenschappen, geschiedenis, etnologie, antropologie, culturele en religiestudies. Studenten die bezig zijn met hun MA genieten momenteel de voorkeur, maar ook studenten uit de BA-fase zijn welkom.

Werkinstelling: precies en gestructureerd.

Kennis: ervaring met het werken met databasebestanden.

Werkzaamheden

De in overleg nader vast te stellen werkzaamheden betreffen o.m.:

– Invoer van data over dergelijke tochten in de bestaande databank Stille Tochten
– Bewerken van papieren Stille Tochtenarchief
– Onderzoek naar en het data- en beeldverzamelen van Stille Tochten
– Het doen van veldwerk (facultatief) naar (een) Stille Tocht(en)
– Kennismaken met een KNAW wetenschapsinstituut
– Bijwonen van lezingen en bijeenkomsten op het Meertens op het gebied van etnologie en taalvariatie (naar keuze)

Praktische informatie

– Start: 1 februari 2021
– De stageduur is flexibel en wordt in overleg bepaald
– Het Meertens Instituut biedt een werkplek, begeleiding en een onkostenvergoeding (reiskosten op basis van de reiskostenregeling KNAW en een stagevergoeding die afhankelijk is van de afgesproken werkweek)

Begeleiding

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
Peter Jan Margry
Meertens Instituut
Postbus 94264
1090 GG AMSTERDAM

e-mail peterjan.margry@meertens.knaw.nl