skip to main content

Reenen, prof. dr. P. Th. van (Piet)

gastonderzoeker variatielinguïstiek

email
piet.van.reenen@meertens.knaw.nl
telefoon
020 4628 549

Onderzoeksresultaten

2010

Ibelings, B. and P. van Reenen. "Het tijnsregister van Diemen uit 1472". Het Profiel. 2010, september. 1-4.

2009

Postma, G.J. and P. van Reenen. "De wisselwerking tussen spontane palatalisatie, umlaut en genus". Taal en tongval. Themanummer. 2009, 18. 109-152.

2006

van Reenen, P. and A. Jongkind. "De je-werkwoorden in de Friese dialecten van het G(oeman)TRP". Taal & Tongval. 2006, 58. 99-118.

2014

van der Sijs, N. and P. van Reenen "Verschuiven de dialectgrenzen?". van der Sijs, N. (editors). De Kaartenbank: Over taal en cultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2014. 81-87.

2013

van der Sijs, N. P. van Reenen and M. Rem "Dialectgeografie van het Nederlands". Neerlandistiek in beeld, red.Theo Janssen & Ton van Strien. Amsterdam, Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen. 2013. 211-220.

2011

van Reenen, P. "Dialectverschillen". Dingenouts, W. (editors). De rest van Nederland, 14e Almanak GHD. Groningen: Ubbo Emmius. 2011.
Jongkind, A. and P. van Reenen "The vocalization of /l/ in standard Dutch". Timuska, A (editors). Proceedings of the IVth International Conference of Dialectologists and Geolinguists: University of Latvia Riga, 28 July 2003. Riga: Latvian Language Institute University of Latvia. 2011. 255-259.

2010

Wattel, E. and P. van Reenen "Probabilistic maps". Lameli, A. Kehrein, R. Rabanus, S. (ed.). The Handbook of Language Mapping. An International Handbook of Linguistic Variation. Berlijn: De Gruyter Mouton. 2010.

2009

van Reenen, P. and E. Wattel "The Localization of Medieval Texts of Unknown Provenance". and Dossena, M. Lass, R. (ed.). Studies in English and European Historical Dialectology. Bern: Peter Lang. 2009. 19-66.

2007

van Reenen, P. "The Hollandish roots of Pella Dutch in Iowa". and Salmons, J. Dubenion-Smith, S. (ed.). Historical Linguistics 2005, Selected Papers from the 17th International Conference on Historical Linguistics, Maddison, Wisconsin, 31 July – 5 August 2005. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. 2007. 385-401.

2006

van den Berg, B.L. et al. "Dynamic Dialectology in the 21th Century. The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisian Dialects". Timuska, A. (editors). Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists; Riga, July 28 – August 2, 2003. Riga: Latvian Language Institute University of Latvia. 2006. 62-80.

2008

2006

van Reenen, P. In Holland staat een ‘Huis’, Kloekes expansie-theorie met speciale aandacht voor de dialecten van Overijssel. Amsterdam Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen. 2006.