22 maart 2019

Meertens Instituut in adviescommissie over opleidingen Nederlandse taal en cultuur

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zal op verzoek van de minister van OCW een advies uitbrengen over de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur. Vanaf 4 maart 2019 gaat een commissie onder voorzitterschap van Lex Heerma van Voss (Huygens ING en Universiteit Utrecht) aan het werk. Ook Marc van Oostendorp (Meertens Instituut en Radboud Universiteit) zal deel uitmaken van de commissie. Het advies verschijnt rond de zomer 2019.
De universitaire studie Nederlandse taal en cultuur heeft te maken met teruglopende studentaantallen: gedurende de laatste vijf jaar zijn die met zo’n 30 procent gedaald. Dat kan leiden tot een tekort aan leraren, en zeker aan leraren met een wetenschappelijke opleiding.
 
De minister heeft de Akademie gevraagd om een analyse te geven van de situatie bij de opleiding Nederlands, en om oplossingen aan te dragen voor het vergroten van het aantal studenten dat een wetenschappelijke opleiding Nederlands volgt of een opleiding die daar raakvlakken mee heeft, zodat het aantal Neerlandici toeneemt.
 
De Akademie zal het advies opstellen in samenspraak met andere gremia die zich met deze problematiek bezighouden zoals de Raad voor de Neerlandistiek en het Nationaal Platform voor de Talen.

Meer lezen.