skip to main content

Nieuwsbrief april 2019

In de nieuwsbrief van april een interview met Thomas Delpeut, die op 10 mei de vierde Louis Peter Grijp-lezing uitspreekt in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Delpeut doet promotieonderzoek naar luistercultuur in het negentiende-eeuwse concertleven. Verder aandacht voor onderzoeker Frans Hinskens, die is benoemd tot hoogleraar Taalvariatie aan de Radboud Universiteit, en junior onderzoeker Welmoed Wagenaar die een prijs ontving voor haar scriptie over online fanpraktijken. De Vraag van de Maand gaat over de recente erkenning van het Limburgs door de Nederlandse overheid. Wat betekent deze erkenning in de praktijk? De vraag wordt beantwoord door Leonie Cornips.

foto: Thomas Delpeut