In de media

April 2019: Onderzoek naar communicatie tussen boer en koe

Hoe praat een boer met zijn koeien? En wat zeggen die dieren vervolgens terug? Hoogleraar Taalcultuur in Limburg Leonie Cornips van de Universiteit Maastricht, tevens onderzoeker bij het Meertens Instituut, doet daar momenteel onderzoek naar. Bekijk de video van L1.

Ook op radio L1 sprak Cornips over haar onderzoek naar de communicatie tussen dier en mens.