skip to main content

Twee onderzoekers Meertens Instituut in bestuur Levende Talen Limburgs

Op 6 april 2019 is Levende Talen Limburgs opgericht, één van de zestien talensecties van Vereniging Levende Talen, de landelijke vereniging voor taaldocenten. Precies een maand later is het bestuur van Levende Talen Limburgs geïnstalleerd tijdens de oprichtingsvergadering van maandag 6 mei in Maastricht. Tot dit bestuur zijn twee onderzoekers van het Meertens Instituut toegetreden: promovenda Jolien Makkinga en hoogleraar Taalcultuur in Limburg Leonie Cornips. Levende Talen Limburgs gaat zich inspannen voor professionalisering van het onderwijs in deze regionale taal en het stimuleren van uitwisseling en doorontwikkeling van lesmateriaal. 

Missie
Levende Talen Limburgs ondersteunt het Limburgs in het onderwijs, alsmede in de kinderopvang, de zorg, op het werk, in het toerisme, thuis en in online-omgevingen. Meertaligheid is van onschatbare waarde in Limburg met zijn unieke geografische ligging, zijn euregionale kenniseconomie en zijn politieke en sociaal-culturele samenwerkingsverbanden. Daarbij gaat de sectie Limburgs ervan uit dat meertaligheid in een grensprovincie als Limburg bijdraagt aan actief burgerschap. 

De sectie Limburgs streeft ernaar om kennis over meertalig opgroeien van kinderen te verspreiden bij professionals in bijvoorbeeld de zorg, de politie, justitie en bij leerkrachten en wil de ontwikkeling van educatieve benodigdheden ondersteunen, onder meer door een online uitwisselingsplatform te bieden. Tot slot wil Levende Talen het gesproken Limburgs toegankelijk maken voor iedereen die het wil leren door professioneel Limburgs als Tweede Taal (LiT2) aan te bieden.

 
Aanmelden als lid
Inmiddels hebben zich al vele geïnteresseerden aangemeld. Levende Talen Limburgs wil voor onderwijzers en leerkrachten, maar ook voor zorgverleners en alle anderen die zich wensen te verdiepen in de meertaligheid van Limburg, een platvorm en een vraagbaak zijn. Het bestuur wil met name graag in contact komen met docenten Limburgse taal, waarvan er in het verleden een vijftigtal werden opgeleid middels de post-hbo cursus Lieërgaank Limburgs

Samenstelling bestuur
Esther van Loo gaat de voorzittershamer hanteren, Bep Mergelsberg zal het secretariaat beheren en Jolien Makkinga draagt zorg voor de financiën. Daan Hovens, Jos Feron, Petra Lambrichs en Leonie Cornips zijn de algemeen bestuursleden.

Bron: Persbericht Levende Talen Limburgs 
Voor aanmelden en meer informatie klik hier.

 

Foto: Simone Wolff