skip to main content

Vragenlijst over verschillende soorten geneeswijzen in Nederland

Matika Körmeling, student International Development Studies aan de universiteit van Wageningen, loopt sinds enkele weken stage bij het Meertens Instituut. Voor haar masterscriptie doet ze onderzoek naar de verschillende soorten geneeswijzen in Nederland, en de ervaringen van gebruikers met deze geneeswijzen. Hierbij maakt ze een onderscheid tussen 'conventionele' of 'reguliere' geneeswijzen – hiermee wordt medische zorg bedoeld, zoals die van de huisarts en de meeste soorten zorg in het ziekenhuis – en 'complementaire' of 'alternatieve' geneeswijzen.

Wil je meedoen met het onderzoek van Matika en haar helpen bij het afronden van haar studie? Ze heeft een vragenlijst gemaakt onder begeleiding van etnoloog Peter Jan Margry, die ze voor haar scriptie zal uitwerken. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 20 minuten. De behandeling van de antwoorden zal in volledige anonimiteit verlopen. Namens Matika alvast veel dank voor je hulp!

Naar de vragenlijst

Foto: Flickr.com, Marco Verch – Green leaf tea (CC BY 2.0)