skip to main content

Twee jonge onderzoekers ontvangen NWO promotiebeurs

Twee jonge onderzoekers van het Meertens Instituut hebben een NWO promotiebeurs toegewezen gekregen. Kristel Doreleijers is momenteel onderzoeksassistent aan het Meertens Instituut en Welmoed Wagenaar is junior onderzoeker voor het HERILIGION-project. De omschrijvingen van hun promotieprojecten staan hieronder.

“Changing gender”: Taalvariatie en -verandering in geslachtsmarkering in Nederlandse dialecten – Kristel Doreleijers

Verschuivingen in de geslachtsaanduiding van zelfstandige naamwoorden trekken bij veel taalgebruikers de aandacht. In het Nederlands valt dat bijvoorbeeld op in constructies als ‘de meisje’, maar ook in de Nederlandse dialecten is er veel variatie. In dit project bestuderen we Brabantse dialecten die oorspronkelijk onderscheid kenden in de markering van mannelijk, vrouwelijk en onzijdig woordgeslacht. Welke variatie is er en hoe wordt die veroorzaakt? We bekijken niet alleen de grammaticale kant van dialectverandering, maar ook de sociale functie van dialectgebruik, bijvoorbeeld voor het uitdragen van identiteit. De inzichten die we opdoen zijn van belang voor erfgoedinstellingen, het onderwijs en taalbeleidsmakers.

Het dagelijks leven van mediafans: ritueel en sacralisering in online mediafandom – Welmoed Wagenaar

Door digitale media kunnen we op nieuwe, intensieve manieren omgaan met de fictionele werelden van verschillende media. Dit geldt met name voor mediafans die hun favoriete verhaalwerelden stelselmatig online verkennen. De zorg bestaat dat mensen hierdoor de ‘echte’ wereld verwaarlozen. Bestaand onderzoek naar fandom is slecht in staat om de complexe interacties tussen online fanactiviteiten, fictionele werelden, en mensen hun dagelijks leven te bestuderen. In dit project wordt theorie over rituele ‘framing’ en sacralisering gebruikt om dit gat te vullen, om zo bij te dragen aan een nieuw kader voor onderzoek naar de culturele betekenis van fictionele werelden en mediafandom.

Bron: NWO